"patriotic" translation into Czech

EN

"patriotic" in Czech

CS

EN patriotic
volume_up
{adjective}

patriotic
patriotic (also: national)
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
Chtěla bych v této mnohonárodní sněmovně vyjádřit svůj vlastenecký názor.
This is being carried out by every single political group, apart from the patriotic Attack party.
Tu provádí každá politická skupina kromě vlastenecké strany Ataka.
Thousands have sustained injuries as a result of physical violence used in the process of patriotic re-education.
Tisíce utrpěly zranění v důsledku fyzického násilí použitého v procesu vlastenecké převýchovy.

Synonyms (English) for "patriotic":

patriotic
English
patriot

Context sentences for "patriotic" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's a children's book about Indian independence -- very patriotic.
Je to dětská knížka o indické nezávislosti -- hodně vlastenecká.
EnglishThis is being carried out by every single political group, apart from the patriotic Attack party.
Tu provádí každá politická skupina kromě vlastenecké strany Ataka.
EnglishThousands have sustained injuries as a result of physical violence used in the process of patriotic re-education.
Tisíce utrpěly zranění v důsledku fyzického násilí použitého v procesu vlastenecké převýchovy.
EnglishThey are members of one of the most ancient Christian communities in the world and are, at the same time, patriotic Persians.
Jsou členy jedné z nejstarších křesťanských komunit na světě a zároveň jsou perskými patrioty.
EnglishAre they brutal killers or patriotic defenders?
Jsou to suroví zabijáci nebo obránci vlasti?
EnglishMy fellow Members are obviously guided by high-minded patriotic ideas of doing as much damage to the Bulgarian Government as possible.
Kolegové poslanci jsou zřejmě vedeni šlechetnými vlasteneckými myšlenkami co nejvíce uškodit bulharské vládě.
English. - (DE) For years now, the nationalistic and patriotic forces in the EU have been warning of the consequences of unchecked mass immigration.
písemně. - (DE) Již řadu let, nacionalistické a patriotické síly v EU varují před důsledky nekontrolované hromadné imigrace.
EnglishThat would encourage patriotic feeling on the part of the Iranians, and they would rally to the support of the hated regime and its nuclear weapons, if any.
Posilnil by patriotistické cítění části Íránců, kteří by se semkli a začali podporovat nenáviděný režim a jaderné zbraně, pokud existují.
EnglishPerhaps what our compatriots are guilty of is being anti-Communist and patriotic, just as we members of the Lega Nord are anti-Communist and patriotic.
Možná, že tím, čím jsou naši krajané vinni, je to, že jsou antikomunisté a vlastenci, zrovna tak, jako jsou antikomunisté a vlastenci členové Ligy severu.
EnglishAny doubters can look at the policy of the centre-right government in my home country, Sweden, if I can be allowed to be a little patriotic at the end of this debate.
Kdo o tom pochybuje, ať se podívá na politiku pravostředové vlády v mé rodné zemi, Švédsku, jestli si smím na závěr dovolit špetku patriotismu.