"patriotism" translation into Czech

EN

"patriotism" in Czech

CS

EN patriotism
volume_up
{noun}

patriotism
Patriotism does not permit offence to nations or countries.
Patriotismus zakazuje urážení národů a zemí.
Berlaymont patriotism has claimed victory.
Zvítězil patriotismus Berlaymontu.
Patriotism expresses itself as love for and a desire to nurture national traditions, culture and language, attitudes of respect and devotion to one's own country.
Patriotismus se vyznačuje láskou a touhou uznávat národní tradice, kulturu a jazyk, respektem a oddaností své zemi.
patriotism (also: nationalism)
The President of the European Council said that patriotism leads to war.
Předseda Evropské rady řekl, že vlastenectví vede k válce.
A true patriot cheers the freedom of all peoples and values the patriotism of other countries.
Opravdový vlastenec s jásotem vítá svobodu všech národů a váží si vlastenectví jiných zemí.
Well I would love to bring him to a place where there is no patriotism whatsoever, and see what it leads to.
Rád bych ho tedy zavedl na místo, kde na vlastenectví nenarazíte, aby viděl, k čemu to vede.

Synonyms (English) for "patriotism":

patriotism
patriot

Context sentences for "patriotism" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis militant xenophilia and anti-patriotism are very wearing.
Militantní xenofobie a antivlastenectví jsou velmi vyčerpávající.
EnglishIt may, however, be easily extrapolated to any other terrorist cause that may be invoked amid patriotism and flags.
Lze jej nicméně snadno extrapolovat na jakýkoli případ terorismu, k němuž může ve změti patriotismu a nacionalismu dojít.
EnglishIf you take the 'demos' out of democracy, you are left only with the 'kratos', with the power of a system that must compel by law what it dare not ask in the name of civic patriotism.
Pokud z demokracie vyškrtnete "demos", zbude vám jen "kratos", moc systému, který musí zákonem vymáhat to, co se ve jménu občanského patriotismu neopováží zpochybňovat.