EN pause
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "pause":

pause

Context sentences for "pause" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Swiss example should give us pause to reflect on the concerns that people have.
Švýcarský příklad by nás měl vést k zamyšlení nad obavami, které občany trápí.
EnglishI can also select a live TV show, pause it, rewind, and then start it again.
I can also select a live TV show, pause it, rewind, and then start it again.
EnglishI would like to mention two aspects and perhaps give you pause for thought.
Chtěl bych se zmínit o dvou aspektech a poskytnout vám možná přestávku k zamyšlení.
EnglishFor instructions and more information, see View, pause, or cancel printing.
Další pokyny a informace naleznete v části Zobrazení, pozastavení nebo zrušení tisku.
EnglishI pause at this point to pay tribute to the work being done by Catherine Ashton.
V tomto bodě se zastavím, abych vzdal hold práci, kterou vykonává paní Catherine Ashtonová.
EnglishThe deadening pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Ubíjející pseudomorálka ve společnosti by nás měla vést k zamyšlení.
EnglishThat person may be withdrawn, look down, lower their voice, pause, be kind of herky-jerky.
Ten bude stáhnutý, oči sklopené, hlubší hlas, bude mluvit přerušovaně, chvíli neposedí.
EnglishThe apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Apatie a pseudomorálka v naší společnosti stojí za zamyšlení.
EnglishTo learn more about how to cancel printing, see View, pause, or cancel printing.
Další informace o způsobu zrušení tisku naleznete v tématu Zobrazení, pozastavení nebo zrušení tisku.
EnglishA united EU would give Moscow pause for thought, for it has never before seen such a thing.
Sjednocená EU by dala Moskvě čas na přemýšlení, neboť ta v minulosti nic takového neviděla.
EnglishHonourable Members, I very much look forward to hearing from you so I will pause at this point.
Vážení poslanci, velmi se těším na vaše reakce, a proto v tuto chvíli přeruším svou řeč.
EnglishAnd you can pause it and step back and forth and see different phases.
A můžete si to zastavit a posunovat čas, abyste viděli různé fáze.
EnglishWell babies will fake a cry, pause, wait to see who's coming and then go right back to crying.
Tak například děti předstírají pláč, chvíli počkají, kdo přijde, a pak zase začnou brečet.
EnglishYou can use the transport controls to fast forward, rewind, pause, or stop playing the recorded TV show.
Na obrazovce informace o programu klepněte na tlačítko Přehrát nebo Pokračovat.
EnglishYou can use the print queue to view, pause, resume, restart, and cancel print jobs.
Tiskovou frontu můžete použít k zobrazení, pozastavení, obnovení, restartování a zrušení tiskové úlohy.
EnglishYou can use the print queue to view, pause, resume, restart, and cancel print jobs.
Tiskovou frontu můžete použít k zobrazení, pozastavení, obnovení, restartování a zrušení tiskových úloh.
EnglishClick the Pause button to pause the download, and the Resume button to continue the download.
Ve stahování lze pak pokračovat kliknutím na tlačítko Pokračovat.
EnglishThey can pause, repeat at their own pace, at their own time.
Mohou je zastavovat a opakovat podle svého tempa, podle svého času.
EnglishWatch, pause, and record live TV in Windows Media Center.
Sledování, pozastavení nebo záznam živého televizního vysílání v programu Windows Media Center.
EnglishAfter a pause, the waiter said, "One does not put sugar in green tea."
Po chvíli číšník řekl: "Zelený čaj si nesladíme".