"plug ins" translation into Czech

EN

"plug ins" in Czech

See the example sentences for the use of "plug ins" in context.

Similar translations for "plug ins" in Czech

plug noun
to plug verb
Czech
ins noun

Context sentences for "plug ins" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor more information about DVD decoders, see Plug-ins for Windows Media Player.
For more information about DVD decoders, see Plug-ins for Windows Media Player.
EnglishFind add-ons and plug-ins for your version of the Player.
Najděte rozšíření a moduly plug-in pro svou verzi programu Windows Media Player
EnglishIf you don't see the program you want listed, click Get more sync plug-ins.
Není-li požadovaný program uveden v seznamu, klikněte na volbu Získat další moduly plug-in synchronizace.
EnglishThere are plug-ins to be able to load in different data sets that NASA's collected over the years.
Existují rozšíření, s jejichž pomocí můžete nahrát různá data, která NASA během let posbírala.
EnglishScroll down the Security Settings list until you see ActiveX controls and plug-ins.
Procházejte dolů seznamem Nastavení zabezpečení, dokud neuvidíte položku Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in.
EnglishScroll down to Run ActiveX controls and plug-ins and click Enable or Prompt.
Přejděte na nastavení Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in a klikněte na možnost Povolit nebo Dotázat se.
EnglishYou can download plug-ins or add-ons for your version of the Player using the links below.
Moduly plug-in a rozšíření pro verzi přehrávače, kterou používáte, je možné stáhnout prostřednictvím následujících odkazů.
EnglishFor more information about installing an MPEG-2 decoder on your computer, go to the DVD Decoder Plug-ins webpage.
Další informace o instalaci videokodeku MPEG-2 do počítače naleznete na webové stránce Moduly plug-in dekodéru DVD.
EnglishInstall only codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Instalujte pouze kodeky, filtry nebo moduly plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele.
EnglishFourthly, we have to use the next R&D to develop storage technologies and, finally, electric plug-ins.
Začtvrté, příští výzkum a vývoj musíme použít pro účely vyvinutí skladovacích technologií a, konečně, automobily s možností dobíjení z elektrické sítě.
EnglishPlug-ins or add-ons add functionality—such as audio effects or DVD capability—to Windows Media Player.
Moduly plug-in a rozšíření umožňují do programu Windows Media Player přidávat nové funkce, jako jsou například zvukové efekty nebo možnost přehrávat DVD.
EnglishCustomize your Player with easily installed skins, visualizations, and plug-ins for a new look and extra features.
Přizpůsobení programu Windows Media Player pomocí snadno instalovatelných skinů, vizualizací a modulů plug-in – pro nový vzhled i další funkce
EnglishOn the Security tab, click Custom level, and then under ActiveX controls and plug-ins, do one the following:
Na kartě Zabezpečení klikněte na možnost Vlastní úroveň a v části s ovládacími prvky a moduly plug-in ActiveX proveďte některou z následujících akcí:
EnglishOn the Security tab, tap or click Custom level, and then under ActiveX controls and plug-ins, do one the following:
Na kartě Zabezpečení klepněte nebo klikněte na možnost Vlastní úroveň a v části Ovládací prvky a moduly plug-in ActiveX proveďte některou z následujících akcí:
EnglishWe recommend that you only install codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Doporučujeme instalaci kodeků, filtrů nebo modulů plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele.
EnglishYou can also install additional publishing plug-ins that let you publish your movie on many other popular websites today right in Movie Maker.
Můžete také nainstalovat další moduly plug-in, které vám umožní publikovat film na mnoha jiných oblíbených webech přímo z programu Movie Maker.
EnglishWe recommend that you only install codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Doporučujeme instalovat pouze kodeky, filtry nebo moduly plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele.
EnglishUse the Content Settings dialog to manage the following settings: cookies, images, JavaScript, plug-ins, pop-ups, location sharing, and notifications.
V dialogovém okně Nastavení obsahu můžete spravovat následující nastavení: soubory cookie, obrázky, JavaScript, pluginy, vyskakovací okna, sdílení polohy a oznámení.
EnglishYour web browser will open a page that includes a lot of info about the related binary files, codecs, filters, plug-ins and services installed on your PC.
Webový prohlížeč otevře stránku obsahující informace o souvisejících binárních souborech, kodecích, filtrech, modulech plug-in a službách, které jsou v počítači nainstalovány.
EnglishYour web browser will open a page that includes information about the related binary files, codecs, filters, plug-ins, and services installed on your computer.
Webový prohlížeč otevře stránku obsahující informace o souvisejících binárních souborech, kodecích, filtrech, modulech plug-in a službách, které jsou v počítači nainstalovány.

Other dictionary words

English
  • plug ins

Translations into more languages in the bab.la Japanese-English dictionary.