"plugin" translation into Czech

EN

"plugin" in Czech

EN plugin
volume_up
{noun}

1. IT

The browser plug-in provides the same Windows validation as the ActiveX controls.
Zásuvný modul prohlížeče zajišťuje stejné ověření pravosti systému Windows jako ovládací prvky ActiveX.

Context sentences for "plugin" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishЩоб додати компонент plug-in, потрібно ввійти до системи із правами адміністратора.
Chcete-li přidat modul plug-in, je třeba, abyste se přihlásili jako správce.
EnglishThe Google Earth Plug-in is currently available for the following web browsers:
Plugin Google Earth je v současnosti dostupný pro tyto webové prohlížeče:
EnglishМожна додавати компоненти plug-in до програвача, завантажуючи їх з Інтернету.
Do přehrávače můžete přidat moduly plug-in, které stáhnete z Internetu.
EnglishIf that doesn't work, uninstall the Skype Web Plugin app from your computer:
Pokud to nefunguje, odinstalujte z počítače webový modul plug-in Skype:
EnglishУ таблиці наведено список типів компонентів plug-in, які підтримує програвач.
V následující tabulce jsou uvedeny typy modulů plug-in podporované programem Media Player:
EnglishFollow the instructions to download and install the publishing plug-in.
Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte modul plug-in, který umožní publikování.
EnglishClick Skype Web Plugin, and then click Uninstall or Remove.
Klikněte na Webový modul plug-in Skype a potom klikněte na Odinstalovat nebo Odebrat.
EnglishУ списку компонентів plug-in виконайте одну з наведених нижче дій.
V seznamu modulů plug-in proveďte některou z následujících akcí:
EnglishЩоб вимкнути компонент plug-in, зніміть прапорець поруч із ним.
Chcete-li některý modul plug-in zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle tohoto modulu plug-in.
EnglishCommunicator can retrieve the plug-in for you from:
Program Communicator muže doplnek samostatne nacíst ze zdroje:
EnglishIf you don't see a sync plug-in for the program, it might not be compatible with Device Stage.
Pokud žádný doplněk plug-in pro daný program není zobrazen, je možné, že není s nástrojem Device Stage kompatibilní.
EnglishInformation on this page requires a plug-in for:
Informace na této stránce vyžadují doplnek pro:
EnglishStop currently running editor plug-in
Zastavení aktuálne spušteného doplnkového modulu editoru
EnglishTo add or remove a plug-in, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group.
Pokud chcete přidat nebo odebrat modul plug-in, musíte být přihlášen jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
EnglishSome of the MapsGL improvements include: ~~~ ~~~ ~~~ With MapsGL, you'll be able to experience all of this in your browser without a plug-in.
Pomocí MapsGL můžete všechna tato vylepšení využívat ve svém prohlížeči bez instalace pluginů.
EnglishAfter you're done editing, on the Home tab, in the Sharing group, click the More button, and then click Add a plug-in.
Po dokončení úprav klikněte na kartě Domů ve skupině Sdílení na tlačítko Další a poté klikněte na tlačítko Přidat modul plug-in.
EnglishAdd effects such as reverb, echo, and more with a DSP (digital signal processing) plug-in for Windows Media Player.
Moduly plug-in z kategorie DSP (Digital Signal Processing) přidávají do programu Windows Media Player efekty jako reverb, echo apod.
EnglishNetscape's Plug-in Finder page
Stránka pro hledání doplnku Netscape
EnglishTo add or remove a store plug-in, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group.
Pokud chcete přidat nebo odebrat modul plug-in příslušného obchodu, musíte být přihlášen jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
EnglishGet the free web-browser plug-in for interactive media experiences, business apps, and immersive mobile apps.
Tento bezplatný modul plug-in pro webový prohlížeč poskytuje interaktivní prostředí pro multimédia, obchodní aplikace a podmanivé mobilní aplikace.