"plumber" translation into Czech

EN

"plumber" in Czech

EN plumber
volume_up
{noun}

plumber (also: fitter)
But then I thought how this report would be greeted by, for example, a self-employed sole trader, such as a plumber or an electrician.
Pak jsem se však zamyslela nad tím, jak by tuto zprávu přivítal samostatně výdělečně činný živnostník, například instalatér nebo elektrikář.

Synonyms (English) for "plumber":

plumber

Context sentences for "plumber" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOut with the Polish plumber, in with the Indian computer programmer or accountant!
Pryč s polským instalatérem, sem s indickým programátorem nebo účetním!
EnglishAt night, I can promise you, the legendary Polish plumber haunts my dreams.
Můžu vám říci, že se mi v noci zdává o legendárním polském instalatérovi.
EnglishYesterday's 'Polish plumber' will tomorrow be Chinese or Pakistani.
Včerejšího "polského instalatéra" zítra nahradí instalatéři čínští nebo pákistánští.
EnglishI am embarrassed to hear that we are still afraid of the myth of the so-called Polish plumber.
Jsem v rozpacích, když slyším, že se stále obáváme mýtu tzv. "polského instalatéra".
EnglishHowever, by now it is clear that the fears personified by the notorious 'Polish plumber' are groundless.
Dnes však víme, že obavy zosobněné známým "polským instalatérem" jsou neopodstatněné.
EnglishMy experience is, unfortunately, that the case of the phantom Polish plumber has returned to haunt us.
Mám bohužel takovou zkušenost, že nás už znovu pronásleduje fantom polského instalatéra.
EnglishYou say that you did not like the image of the 'Polish plumber'.
Říkáte, že se vám nelíbil obrázek "polského instalatéra".
EnglishI have been waiting for a plumber to come to my flat in Brussels for three weeks - the drains are blocked.
Tři týdny jsem čekala na instalatéra, který by přišel vyčistit ucpaný odpad v mém bruselském bytě.
EnglishYou cannot find a plumber in some small towns.
V některých malých městech nemůžete sehnat instalatéra.
English(HU) The bogeyman of the Polish plumber has now been replaced by the menacing shadow of the Latvian construction worker.
(HU) Strašidlo polského instalatéra bylo nyní nahrazeno hrozivým stínem lotyšského stavebního dělníka.
EnglishThe successful implementation of this directive would finally do away with the false image that has been promoted of the 'Polish plumber'.
Úspěšné uplatňování této směrnice by konečně skoncovalo s falešnou představou o "polském instalatérovi".
EnglishThey call him "The Plumber" in Italy, as well as "Maestro," because he actually is engineer and craftsman and sculptor at the same time.
V Itálii jej nazývají "Klempíř," nebo také "Maestro," protože on je skutečně inženýr, umělec a sochař v jedné osobě.
EnglishI was not happy about the dispute over the infamous 'Polish plumber', which did not give my country or indeed Europe a very good name.
Nelíbila se mi polemika o neblaze proslulém "polském instalatérovi", z níž moje země ani Evropa nevyšla zrovna nejlíp.
EnglishWe, and the Commission, created the conditions for a negative image of the Polish plumber; let us not create a negative image of the Korean coach builder.
Společně s Komisí jsme vytvořili podmínky pro negativní obraz polského instalatéra; nedovolte, abychom vytvořili negativní obraz korejského karosáře.
EnglishYou must remember the story of the Polish plumber, which terrified France: it was one of the main reasons why the French voted against the European Constitution in the referendum.
Jistě si pamatujete příběh polského instalatéra, který vystrašil Francii: byl to jeden z hlavních důvodů, proč Francouzi v referendu hlasovali proti evropské ústavě.