"plunge" translation into Czech

EN

"plunge" in Czech

CS

EN plunge
volume_up
{noun}

plunge (also: collapse, crash, dive, fall)

Context sentences for "plunge" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMonetary and currency policy must help people, not plunge them into poverty.
Měnová a kurzová politika musí lidem pomáhat, ne je uvrhnout do chudoby.
EnglishThis is a complete farce and it will plunge Burma even further under the junta's iron rule.
Jde o úplnou frašku, která ponoří Barmu ještě hlouběji pod železnou vládu vojenského režimu.
EnglishWe are simply calling for a solid solution, one that does not plunge football into chaos.
Žádáme prostě solidní řešení, které nevrhne fotbal do zmatku.
EnglishIt is therefore time to take the plunge and make a final decision.
Je tedy na čase se do toho pustit a učinit konečné rozhodnutí.
EnglishBut if you do take the plunge, please remember to turn out the lights.
Ale pokud se do toho pustíte, nezapomeňte vypnout světla.
EnglishLet me say one thing here: we are anxious that Switzerland should take the plunge with this step.
Dovolte mi zde říci jednu věc: velmi stojíme o to, aby Švýcarsko tento krok učinilo se vší rozhodností.
EnglishIn my opinion, it really is now high time we took the plunge.
Podle mne je skutečně nejvyšší čas, abychom přestali váhat.
EnglishSo if any of you ever get a chance to take a dive in a submersible, by all means, climb in and take the plunge.
Takže pokud někdo z vás bude mít šanci potápět se v ponorce, určitě do ní vlezte a ponořte se.
EnglishThe European Parliament itself should take the plunge.
Do celé problematiky by se měl zapojit Evropský parlament.
EnglishThat could plunge people even further into debt.
To by mohlo uvrhnout lidi do ještě větší zadluženosti.
EnglishThe failure to recognise this means that tensions will simply increase and will plunge a number of those countries a little further into poverty.
Neuznáme-li to, znamená to, že napětí prostě vzroste a uvrhne řadu těchto zemí do ještě větší chudoby.
EnglishTensions that are turning into open conflict are threatening to overshadow South Sudan's independence and plunge the region once again into chaos.
Hrozí, že napětí, které se mění na otevřený konflikt, vrhne stín na nezávislost Jižního Súdánu a uvrhne region opět do chaosu.
EnglishIf the Council is preparing such a mechanism, it will plunge countries into recession, leading to unemployment and favours for banks and big business.
Pokud Rada takový mechanismus připravuje, země se ponoří do recese, což povede k nezaměstnanosti a podpoře bank a velkých podniků.
EnglishThe USD 1 billion of development aid that has flown to Africa for 60 years has served only to plunge this continent further into misery.
Rozvojová pomoc ve výši 1 miliardy USD, která proudila do Afriky celých 60 let, vedla jen k tomu, že se tento kontinent stále hlouběji propadal do bídy.
EnglishMr President, the European Council will plunge the continent into a severe crisis should it fail to deliver essential reform at its October meeting.
Vážený pane předsedo, Evropská rada uvrhne kontinent do vážné krize, pokud se jí nepodaří oznámit nezbytnou reformu na jejím říjnovém zasedání.