"plunges" translation into Czech

EN

"plunges" in Czech

CS

EN plunges
volume_up
{verb}

plunges

Context sentences for "plunges" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt forces them to migrate against their will and plunges them into such difficulties that work-related suicides are on the increase.
Nutí je, aby se stěhovali proti své vůli, a způsobuje jim takové obtíže, že počet sebevražd v souvislosti s prací vzrůstá.
EnglishMeanwhile, that country plunges into economic chaos and millions of its people are left starving and destitute under Mugabe's arrogant dictatorship.
Země se mezitím ponořila do hospodářského chaosu a miliony obyvatel jsou za Mugabeho arogantní diktatury ponechány hladovění a chudobě.
EnglishFor the sake of maximising the profits of multinationals, this policy plunges millions of Europeans, even in our own country, below the poverty threshold, into unemployment and underemployment.
V zájmu co největšího zisku nadnárodních společností uvrhuje tato politika milióny Evropanů - i v mé zemi - pod hranici chudoby, do nezaměstnanosti a částečné zaměstnanosti.