"plunging" translation into Czech

EN

"plunging" in Czech

EN plunging
volume_up
{noun}

1. technology

Context sentences for "plunging" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe illegal transitional regime headed by Andry Rajoelina is in the process of plunging Madagascar into chaos.
Nelegální přechodný režim vedený Andry Rajoelinem zavléká Madagaskar do chaosu.
EnglishThis situation is plunging them into further difficulties, and they are unable to meet their obligations.
Tato situace je vehnala do dalších problémů, díky nimž nejsou schopni dostát svým závazkům.
EnglishIt led to a strengthening of radical forces, thus plunging Lebanon anew into internal cross-community conflict.
Vedl k posílení radikálních sil a tak uvrhl Libanon opět do vnitřního rozbroje mezi komunitami.
EnglishAccording to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
EnglishEU red tape is strangling our entrepreneurs and the carbon-tax scam is plunging millions into deadly fuel poverty.
Byrokracie EU dusí naše podnikatele a podvod s uhlíkovou daní sráží miliony do hrozivé chudoby nedostatku paliva.
English(FR) Madam President, Mr Vondra, Mr Barroso, ladies and gentlemen, the world economy is plunging further and further into a serious recession.
(FR) Paní předsedající, pane Vondro, pane Barroso, dámy a pánové, světové hospodářství se propadá dále a dále do závažné recese.
EnglishLet us not forget that the acts of violence committed by our armies and the fact that war is plunging Afghanistan into poverty are simply swelling the ranks of extremists.
Nezapomínejme, že násilné činy našich armád a to, že válka uvrhá Afghánistán do chudoby, jen rozšiřuje řady extremistů.
EnglishThe European Commission has been imaginative in demanding an interest rate of 6% from that same country, and in plunging Portugal into recession for the next two years.
Evropská komise byla vynalézavá v tom, že po tomtéž státu požadovala 6% úrokovou sazbu a v tom, že uvrhla Portugalsko do recese na další dva roky.

Other dictionary words