"plural" translation into Czech


Did you mean: plurál
EN

"plural" in Czech

EN plural
volume_up
{noun}

1. general

plural

2. grammar

So, now it's not about the leader anymore; it's about them, plural.
Takže teď už to není o vůdci; teď je to o nich, množné číslo.
I guess in plural it's scrotal, like medium and media.
Přepokládám, že je to množné číslo, jako medium a media.
Note that I use the plural, 'labour markets', because the report recognises that there is no 'one size fits all' as far as flexicurity is concerned.
Všimněte si, že používám množné číslo, "trhy práce", protože zpráva uznává, že pokud jde o flexikuritu, neplatí žádné "jedna velikost padne každému".

Synonyms (English) for "plural":

plural

Context sentences for "plural" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(EL) Mr President, a while back, I wrote an article entitled: 'Plural monologue'.
(EL) Pane předsedající, před nějakým časem jsem napsal článek nazvaný: "Plurální monolog".
EnglishPlural means that several of us are speaking and monologue means that one person is speaking.
Plurální znamená, že nás mluví více, monolog znamená, že mluví jedná osoba.
EnglishThese are policies, in the plural, concerning support, care and education, which might seem slightly paradoxical for an issue that in fact relates to the intimacy of couples and the family.
Jedná se o mnohostrannou politiku zahrnující podporu, péči a vzdělání, což se může zdát poněkud paradoxní u otázky, která se ve skutečnosti týká intimity párů a rodin.