"pneumonia" translation into Czech

EN

"pneumonia" in Czech

EN pneumonia
volume_up
{noun}

1. medicine

pneumonia
pneumonia
At this point in her life, she's suffering with full-blown AIDS and had pneumonia.
V tomto stádiu svého života trpěla rozvinutou nemocí AIDS a měla zápal plic.
Well there's only a few diseases that account for the vast majority of those deaths: diarrhea, pneumonia and malaria.
~~~ Na světě je jen několik nemocí, které mohou za naprostou většinu těchto umrtí: průjem, zápal plic a malárie.
The occasional occurrence of high temperature, pneumonia, severe diarrhoea, vomiting, dehydration and dizziness were stated as serious side effects.
Za vážné vedlejší úcinky byly uvedeny tyto vzácne se vyskytující stavy: horecka, zápal plic, silný prujem, zvracení, dehydratace a závrat.

Context sentences for "pneumonia" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHundreds of thousands are homeless and at risk of cholera, pneumonia and infectious diseases.
Statisíce osob jsou bez domovů a podstupují riziko cholery, zápalu plic a infekčních chorob.
EnglishPneumococcal bacteria are the leading cause of pneumonia, which takes the lives of two million children every year.
Pneumokokové bakterie jsou hlavní příčinou zápalu plic, který si každý rok vyžádá život dvou milionů dětí.
EnglishWe prescribe these drugs, we stockpile them for emergencies on the understanding that they will reduce the number of complications, which means pneumonia and which means death.
Předepisujeme tyto léky, shromažďujeme je pro případy nouze, ve snaze zmírnit počet komplikací, které znamenají pneumonii a které znamenají smrt.