"police" translation into Czech

EN

"police" in Czech

CS

"police" in English

EN police
volume_up
{noun}

No legal system makes provision for one police force to monitor another police force.
Žádný právní systém neumožňuje, aby jedna policie sledovala jinou policii.
We put citizens on file, develop the police services, and sometimes the secret police.
Vedeme záznamy o občanech, rozvíjíme policejní služby a někdy i služby tajné policie.
One does not need more police but more justice, and especially social justice.
Nepotřebujeme více policie, ale více spravedlnosti, především sociální spravedlnosti.
This is all about creating another aspect of the apparatus of EU statehood, so that it has an effective EU police force.
Cílem návrhu je rozšířit státní aparát Evropské unie, aby měla svůj efektivně fungující policejní sbor.
It was more controversial, but in my opinion sensible, to support the Commission's idea of a common European police force to cover sporting events.
Nápad Komise zřídit evropský policejní sbor, který by měl na starosti sportovní události, je sice poněkud kontroverzní, ale dle mého názoru rozumný.

Synonyms (English) for "police":

police

Context sentences for "police" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, plenary did not support my call for police access to Eurodac.
Bohužel plénum nepodpořilo mou výzvu, aby byl policii umožněn přístup do Eurodacu.
EnglishShe came round at police headquarters, from where she was released after a few hours.
Probrala se na policejním ředitelství, odkud byla po několika hodinách propuštěna.
EnglishPresident Kikwete has been using the police to try and locate albinos in hiding.
Prezident Kikwete využíval polici k souzení a vyhledávání úkrytů albínů.
EnglishOf course we need good cooperation between police and security services.
Samozřejmě potřebujeme dobrou spolupráci mezi policejními a bezpečnostními silami.
EnglishIf so, how can it be that we still do not even have the 400 police officers in place?
Pokud je tomu tak, jak je možné, že dosud není těch 400 policistů na místě?
EnglishWe are also prepared to lead a police mission to ensure the rule of law in Kosovo.
Jsme rovněž připraveni vést politické mise zaměřené na zajištění právního státu v Kosovu.
EnglishSpecifically, we cannot support the idea of setting up a European police force for sport.
Nemůžeme podpořit zejména plány na zřízení evropského policejního sboru pro sport.
EnglishWe approve of sending an EU police and justice mission to support the authorities in Kosovo.
Schvalujeme vyslání policejních a soudních misí EU na podporu kosovských orgánů.
EnglishHis detention is part of the most severe police crackdown in China in decades.
Jeho zadržení je součástí nejtvrdších policejních zásahů v Číně v posledních desetiletích.
EnglishTraining of police officers and provision of the necessary equipment have continued.
Průběžně probíhá vzdělávání policistů a zajišťování potřebného vybavení.
EnglishI ask that we inform the police that Parliament should not be shown such opposition.
Rád bych, abychom informovali policii, že Parlamentu by se neměl projevovat takový odpor.
EnglishThese are the first steps in the creation of a European Union police state.
Jde o první kroky na cestě k vytvoření policejního státu Evropské unie.
EnglishThe alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
Údajný pachatel se sám přihlásil na policii a očekává soudní proces.
EnglishSo the gangs are spending huge sums on corrupting politicians, judges and police officers.
Tyto gangy proto věnují obrovské sumy peněz na korupci politiků, soudců a policistů.
EnglishIn Afghanistan, the EU supports training for judiciary & police officers
Evropská unie podporuje v Afghánistánu vzdělávací programy pro soudní úředníky a policisty.
EnglishBesides, this proposal will allow for more effective cooperation between police forces.
Navíc tento návrh umožní účinnější vzájemnou spolupráci policejních sil.
EnglishWitness statements have all the signs of having been written by the police.
Všechny výpovědi svědků nesou známky toho, že byly zhotoveny policií.
EnglishThe perpetrators belong to a local militia and some local police officers were involved.
Pachatelé patří k místní domobraně a byli mezi nimi i někteří policisté.
EnglishNow we find ourselves debating the databases and police practices of the future.
Nyní diskutujeme o databázích a budoucích policejních postupech.
EnglishA medical examination established 34 injuries sustained from the thugs in police uniforms.
Zdravotní prohlídka odhalila 34 zranění způsobených hrdlořezy v policejních uniformách.