"Ponte" translation into Czech

EN

"Ponte" in Czech

See the example sentences for the use of "Ponte" in context.

Context sentences for "Ponte" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy fellow Member referred to the report by Carla Del Ponte.
Můj kolega poslanec se odvolával na zprávu od Carly Del Ponteovej.
EnglishItaly has authorised the launch of works on the southern access route, starting with the first section, Fortezza-Ponte Gardena.
Itálie schválila zahájení prací na jižním přivaděči, začne se první částí, Fortezza-Ponte Gardena.
EnglishAs Chief Prosecutor Del Ponte has stated, the principal obstacle is not ability, but rather translating ability into tangible results.
Jak uvedla hlavní prokurátorka Del Ponteová, hlavní překážkou není schopnost, ale spíš přetransformování schopnosti do konkrétních výsledků.
EnglishWe cannot sweep aside the judgment of Hague prosecutor Carla Del Ponte that the Serbian Government has deliberately failed to deliver Mladić and Karadžić to justice.
Nemůžeme zamést pod koberec rozsudek hlavní žalobkyně z Haagu, Carly Del Ponteové, podle kterého srbská vláda úmyslně neodevzdala Mladiće and Karadžiće spravedlnosti.

Other dictionary words

English
  • Ponte

Search for more words in the English-Hungarian dictionary.