"Popular Party" translation into Czech

EN

"Popular Party" in Czech

See the example sentences for the use of "Popular Party" in context.

Similar translations for "Popular Party" in Czech

popular adjective
party noun
to party verb

Context sentences for "Popular Party" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(MT) Let me make it clear that the European Popular Party is in favour of this agreement.
(MT) Dovolte mi, abych jasně prohlásil, že Evropská lidová strana je pro tuto dohodu.
EnglishI would like to assure you that the Democrat Party -as a member of the European Popular Party- will act in this way.
Mohu vás ubezpečit, že Demokratická strana jakožto člen Evropské lidové strany tuto podmínku splní.
EnglishMr President, one could not ask a Popular Party politician to be a Socialist, nor a Socialist to vote for a Popular Party politician.
Pane předsedající, člověk nemůže požadovat, aby politik lidové strany byl socialistou, ani nemůže žádat, aby socialista hlasoval pro politika lidové strany.
EnglishLet me explain why: the European Popular Party is going to give its backing because its primary concern is the safety of people, the security of our citizens.
Dovolte mi, abych vysvětlil proč. Evropská lidová strana se chystá poskytnout svoji podporu, protože jejím hlavním zájmem je bezpečí lidí, bezpečnost našich občanů.

Other dictionary words

English
  • Popular Party

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.