"Power Off" translation into Czech

EN

"Power Off" in Czech

See the example sentences for the use of "Power Off" in context.

Similar translations for "Power Off" in Czech

power noun
off adjective
off adverb
Czech
off preposition
Czech
off
Czech

Context sentences for "Power Off" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese devices also use power, so turn them off if you don't need them.
I tato zařízení spotřebovávají energii, proto je vypněte, pokud je nepotřebujete.
English

~~~ The 3-D Windows XP screensaver shows off the power of DirectX. ~~~

~~~ Upgrade Windows ~~~

~~~

~~~ Kurz ovládání ~~~

EnglishTurn off the power-saving option in the network adapter's properties.
K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.
EnglishSee, all you really need is one person to show you the epiphany of your own power, and you're off.
Vidíte, všechno, co skutečně potřebujete, je jedna osoba, aby vám ukázala zjevení a krásu vaší vlastní síly, a jedete.
EnglishWe've surrendered our power, trading off our discomfort with uncertainty for the illusion of certainty that they provide.
Vzdali jsme se své moci tím, že jsme vyměnili naše nepohodlí nejistoty za iluzi ujištění, kterou nabízejí.
EnglishThe problem in Japan was the accumulation of events: flooding, loss of off-site power and disruption of communications.
Problémem v Japonsku bylo nahromadění událostí: záplavy, výpadek vnějšího přívodu elektřiny a přerušení komunikací.
EnglishClick the Power button to turn off your computer, or click the Lock button to lock your computer without turning it off.
Klepnutím na tlačítko pro vypnutí počítač vypnete, klepnutím na tlačítko pro zamknutí můžete počítač zamknout bez vypnutí.

Other dictionary words

English
  • Power Off

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.