"PowerPoint" translation into Czech

EN

"PowerPoint" in Czech

See the example sentences for the use of "PowerPoint" in context.

Context sentences for "PowerPoint" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPowerPoint will guide you through the process of making and customizing your chart.
PowerPoint vás provede celým postupem vytvoření a úprav vloženého grafu.
EnglishYou can also copy a chart from Excel and paste it into PowerPoint.
Graf je možné také zkopírovat z aplikace Excel a vložit do aplikace PowerPoint.
EnglishTo save a Word, Excel, or PowerPoint file to the web, follow these steps:
Pokud chcete na web uložit soubor aplikace Word, Excel nebo PowerPoint, postupujte takto:
EnglishIt's incredibly easy to make a customized presentation using PowerPoint.
Vytváření prezentací v aplikaci PowerPoint je až neuvěřitelně snadné.
EnglishGet Word, Excel, PowerPoint, and OneNote with Office Home and Student 2013 RT built in.
Získejte Word, Excel, PowerPoint a OneNote v integrovaném balíčku Office 2013 RT pro domácnosti.
EnglishI'd like to apologize, first of all, to all of you because I have no form of PowerPoint presentation.
Nejprve bych se vám všem rád omluvil, protože nemám žádnou PowerPointovou prezentaci.
EnglishShare that PowerPoint presentation before tomorrow's meeting.
Stačí nastavit sdílení té důležité prezentace aplikace PowerPoint před zítřejším jednáním.
EnglishWord, PowerPoint, Excel, and OneNote are included with Windows RT.
Součástí Windows RT je Word, PowerPoint, Excel a OneNote.
EnglishI showed you the shots, I proved it in the PowerPoint, and I think I will convince you also by culture.
Ukázal jsem vám záběry, dokázal jsem to v PowerPointu, a myslím, že vás přesvědčím také kulturou.
EnglishLet's say you're giving a presentation with PowerPoint 2010, but your audience isn't in one room.
Například když předvádíte prezentaci v aplikaci PowerPoint 2010, ale posluchači nejsou v jedné místnosti.
EnglishKnowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
EnglishPuppies, PowerPoint, and the power of persuasion.
Štěňátka, PowerPoint a tajemství přesvědčivé prezentace
EnglishPowerPoint starts you with a blank document.
PowerPoint otevře po spuštění prázdný dokument.
EnglishPowerPoint and the power of persuasion
PowerPoint a tajemství přesvědčivé prezentace
EnglishNo Powerpoint is used in two days.
Během těch dvou dní nepoužíváme žádný Powerpoint.
EnglishYou make a PowerPoint, you know?
EnglishComes with Microsoft Office Home & Student 2013 RT Preview * so you can do more with Word, Excel, PowerPoint, and OneNote.
Součástí systému je Microsoft Office 2013 RT pro domácnosti*, takže můžete hned začít pracovat s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNotem.
EnglishWith SkyDrive, you can view and edit Word, Excel, PowerPoint, and OneNote documents for free in your browser with Office Web Apps.
SkyDrive umožňuje pomocí sady Office Web Apps zdarma zobrazit a upravovat dokumenty aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote v prohlížeči.
EnglishSign in to SkyDrive when you install Office 2013, or right from any Office program, like Word, Excel, PowerPoint, or OneNote.
Přihlaste se ke SkyDrivu hned, jak nainstalujete Office 2013, nebo přímo z nějakého programu Office, jako je Word, Excel, PowerPoint nebo OneNote.
EnglishNeed to show a teammate the latest draft of your report over dinner or flip through a few PowerPoint slides with a potential client?
Chcete u oběda ukázat kolegovi nejaktuálnější koncept závěrečné zprávy nebo s potenciálním klientem proletět pár snímků prezentace PowerPoint?

Other dictionary words

English
  • PowerPoint

In the English-Vietnamese dictionary you will find more translations.