"Poznan" translation into Czech


Did you mean: Poznaň, poznat
EN

"Poznan" in Czech

CS

EN Poznan
volume_up
{proper noun}

1. geography

Poznan
volume_up
Poznaň {pr.n.}
Powstancow Wielkopolskich 16, PL - 61-895 Poznan
Powstancow Wielkopolskich 16, PL - 61-895 Poznan
Cegielski-Poznaň/Polsko (
Punkt Informacyjny Europe Direct -Poznań
Punkt Informacyjny Europe Direct -Poznań

Context sentences for "Poznan" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
Má-li být úspěšná Kodaň v roce 2009, musíme nejprve uspět v Poznani v roce 2008.
EnglishWe were both in Bali, we were both in Poznań, and we will both be in Copenhagen.
Oba jsme byli na Bali, oba jsme byli v Poznani a rovněž oba budeme v Kodani.
EnglishI am saying this as personally as possible, as I was in Poznań three days ago.
Toto uvádím jako svůj osobní názor, protože před třemi dny jsem byl v Poznani.
EnglishI saw the words 'Nobody is illegal' painted on a wall in my home town of Poznań.
V mém rodném městě, v Poznani, jsem viděl na zdi napsána slova "nikdo není nelegální".
EnglishWe had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
Očekávali jsme dohodu o financování ujednání o klimatu z Bali a Poznaně.
EnglishRecently in my home town of Poznań an incident occurred which is symptomatic of this.
Nedávno došlo v Poznani - v mém městě - k události, která je pro tuto dobu příznačná.
EnglishIn Poznan we have to show that Europe is willing and able to go further than a 20% reduction.
V Poznani musíme ukázat, že Evropa chce a dokáže dosáhnout více než 20% snížení.
EnglishIt was confirmed to us by Senator John Kerry last week in Poznań that it would be no later.
Senátor John Kerry nám minulý týden v Poznani potvrdil, že by to nemělo být později.
English(EL) Mr President, the discussions in Poznań, and in Copenhagen a year from now must succeed.
(EL) Pane předsedající, jednání v Poznani a napřesrok v Kodani musí skončit úspěchem.
EnglishThe European Union has set a fantastic example, as recognised by Senator John Kerry in Poznań.
Evropská unie jde úžasným příkladem, jak v Poznani uznal senátor John Kerry.
English(PL) Mr President, on 14 November in Poznań, as every year, a march for equality was held.
(PL) Pane předsedo, 14. listopadu se v Poznani jako každoročně konal pochod za rovnoprávnost.
EnglishOur responsibilities have increased: we cannot go to Poznan and then Copenhagen with empty hands.
Tím se však naše odpovědnost zvýšila - nemůžeme jít do Poznaně a potom do Kodaně s prázdnýma rukama.
EnglishThis will happen this year in Poznań and next year in Copenhagen.
K tomu dojde tento rok v Poznani a příští rok v Kodani.
EnglishIn Poznań and Copenhagen we shall have to take the lead again.
V Poznani a v Dánsku se budeme muset opět ujmout vedení.
EnglishLet me make one further point: emissions trading will be an important issue in Poznań and Copenhagen.
Dovolím si ještě jednu poznámku. Obchod s emisemi bude důležitým tématem jednání v Poznani a v Kodani.
EnglishToday's discussion coincides with the International Convention on Climate, taking place in Poznań, Poland.
Dnešní rozprava probíhá souběžně s mezinárodní konferencí o klimatu, jež se koná v polské Poznani.
EnglishIndeed, we are entering the final straight with the Poznań Conference, which is taking place at this very moment.
S poznaňskou konferencí, která právě v tuto chvíli probíhá, skuteně vstupujeme do závěrečné fáze.
EnglishI live in Poznań, the regional capital of Wielkopolska.
Žiji v Poznani, regionálním středisku Velkopolska.
EnglishIn December there is a global conference in Poznan.
V prosinci proběhne celosvětová konference v Poznani.
EnglishThis must come about in Poznań and Copenhagen, and it is our responsibility as the European Union to ensure that it does.
K tomu musí dojít v Poznani a Kodani a jako Evropská unie jsme odpovědni za to, že se tak stane.