"Precautionary principle" translation into Czech

EN

"Precautionary principle" in Czech

EN Precautionary principle
volume_up
{noun}

Precautionary principle

Similar translations for "Precautionary principle" in Czech

precautionary adjective
principle noun

Context sentences for "Precautionary principle" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe precautionary principle at the heart of the approach is one I strongly support.
Princip prevence, jenž je podstatou tohoto přístupu, je to, co důrazně podporuji.
EnglishIn addition, we should not merely pay lip service to the precautionary principle.
Kromě toho bychom neměli mít jen plná ústa slibů v případě zásady prevence.
EnglishMeanwhile we reiterate our call to ban DU on the basis of the precautionary principle.
Zatím opakujeme naši výzvu k zákazu ochuzeného uranu na základě zásady prevence.
EnglishI fully agree that it is essential to uphold the precautionary principle.
Zcela souhlasím s tím, že je nezbytné dodržovat zásadu předběžné opatrnosti.
EnglishThe precautionary principle has also been one of the most significant improvements.
Jedním z nejvýraznějších zlepšení byla také zásada předběžné opatrnosti.
English(FR) Mr President, the precautionary principle has become a principle of irresponsibility.
(FR) Pane předsedající, zásada předběžné opartrnosti se stala zásadou neodpovědnosti.
EnglishMaximum consumer protection means systematic application of the precautionary principle.
Maximální ochranou spotřebitelů se rozumí soustavné používání zásady předběžné opatrnosti.
EnglishOn this crucial issue we must trust to good sense and apply the precautionary principle.
V této rozhodující otázce musíme spoléhat na zdravý rozum a uplatňovat zásadu obezřetnosti.
EnglishThe resolution contains positive points, such as the reference to the precautionary principle.
Rozhodnutí obsahuje pozitivní body, jako je zmínka o zásadě obezřetnosti.
EnglishThe precautionary principle must therefore be maintained in the absence of scientific certainty.
Protože nemáme vědeckou jistotu, je tedy nutno držet se zásady opatrnosti.
EnglishWithout a ban, the precautionary principle would be trampled underfoot.
Bez uvedeného zákazu bude zásada předběžné opatrnosti pošlapána.
EnglishTime and again the precautionary principle is ignored when people get excited about new discoveries.
V době, kdy jsou lidé nadšeni novými objevy, se opět jednou ignoruje zásada prevence.
EnglishIt was therefore necessary to apply the precautionary principle and, hence, not to authorise this claim.
Proto bylo na místě uplatnit zásadu předběžné opatrnosti a toto tvrzení nepovolit.
EnglishIt is essential to observe the precautionary principle and the principle of ecosystem management.
Je nezbytné dodržovat zásadu obezřetnosti a zásadu řízení ekosystémů.
EnglishThe precautionary principle also prevents the spread of illnesses.
Zásada prevence rovněž pomáhá při předcházení šíření onemocnění.
EnglishWhat is more, the proposed directive demonstrates the absurdity of the precautionary principle.
Navrhovaná směrnice navíc ukazuje absurditu zásady obezřetnosti.
EnglishThis measure fails to take the slightest account of food security and the precautionary principle.
Toto opatření nebere ani nejmenší ohled na bezpečnost potravin a zásadu předběžné opatrnosti.
EnglishThe precautionary principle would dictate that it is better to suffer some slight inconvenience than a disaster.
Zásada prevence hovoří, že je lepší podstoupit malou nepříjemnost než katastrofu.
EnglishBut no precautions, and no precautionary principle, can avoid problems that we do not yet foresee.
Ale žádná opatření, a žádný princip prevence nezabrání problémům, které ještě neumíme předvídat.
EnglishWhat do we hope to achieve by applying the precautionary principle and preventing the import of cloned animals?
Co si slibujeme od uplatňování zásady prevence a od zákazu dovozu klonovaných zvířat?