"Prerelease" translation into Czech

EN

"Prerelease" in Czech

See the example sentences for the use of "Prerelease" in context.

Context sentences for "Prerelease" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPrerelease software may not work the way a final version of the software will.
Předběžná verze softwaru nemusí fungovat stejným způsobem jako jeho konečná verze.
EnglishWindows 8.1 Preview and Windows RT 8.1 Preview are prerelease versions of Windows 8.1.
Windows 8.1 Preview a Windows RT 8.1 Preview jsou předběžné verze Windows 8.1.
English(We don't offer technical support for prerelease software, including Windows 8.1 Preview.)
(Pro předběžné verze softwaru včetně Windows 8.1 Preview nenabízíme technickou podporu.)
EnglishThe features and functionality you find in the prerelease software may not appear in the final version.
V konečné verzi nemusí být dostupné stejné funkce jako v předběžné verzi softwaru.
EnglishInformation about Microsoft prerelease (preview) software is preliminary and may change without notice.
Informace o předběžné (ukázkové) verzi softwaru od Microsoftu jsou předběžné a mohou se bez upozornění změnit.
EnglishWindows 8.1 Preview is prerelease software that may be substantially modified before it’s commercially released.
Windows 8.1 Preview je předběžná verze softwaru, která se před oficiálním vydáním ještě může podstatně změnit.
EnglishPrerelease (beta) software disclaimer
Právní omezení k předběžné (beta) verzi softwaru
EnglishProduct images on this website may be taken from the English version of prerelease software and may not be the same in all languages.
Obrázky produktů na tomto webu mohou být převzaté z anglické verze předběžného softwaru a nemusí být ve všech jazycích stejné.
EnglishWindows 8.1—a complimentary* update to Windows 8—is coming later this year, and a prerelease version is available now for you to try.
Windows 8.1 – bezplatná aktualizace Windows 8 – bude uveden v průběhu tohoto roku a už teď si můžete vyzkoušet jeho předběžnou verzi.

Other dictionary words

English
  • Prerelease

Have a look at the Czech-English dictionary by bab.la.