"Prickly Pear" translation into Czech

EN

"Prickly Pear" in Czech

See the example sentences for the use of "Prickly Pear" in context.

Similar translations for "Prickly Pear" in Czech

prickly adjective
prick noun
pear noun

Context sentences for "Prickly Pear" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere were precedent-setting suits in 1870 and 1872, both involving Prickly Pear Creek.
Došlo ke dvěma precedentním sporům v letech 1870 a 1872 a oba se týkaly Prickly Pear Creeku.
EnglishThis is Prickly Pear Creek.
EnglishRemember Prickly Pear.
EnglishAnd in 1921, the Montana Supreme Court ruled in a case involving Prickly Pear that the folks who were there first had the first, or "senior water rights."
A v roce 1921 Nejvyšší soud v Montaně rozhodl v případu týkajícím se Prickly Pear, že ti, kdo se tam usadili jako první, měli přednostní či seniorská vodní práva.

Other dictionary words

English
  • Prickly Pear

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.