EN

primer {noun}

volume_up
2. construction

Context sentences for "primer" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis report therefore constitutes a primer for interference and colonialism.
Tato zpráva proto představuje základ pro vměšování a kolonialismus.
EnglishThe resolution thus reels off the repetitive old EU primer of neoliberal and meddling policies.
Toto usnesení tak sype z rukávu monotónní starou záplavu slov EU o neoliberálních politikách a politikách vměšování.
EnglishWhat we have here is an authentic primer laying out the road towards liberalisation of all services, including public services, which it dubs 'public and general interest needs'.
To, co zde máme, je skutečný základ, vytyčující cestu směrem k liberalizaci všech služeb, včetně veřejných služeb, které nazývá "potřeby veřejného a všeobecného zájmu".