"Print Screen" translation into Czech

EN

"Print Screen" in Czech

See the example sentences for the use of "Print Screen" in context.

Similar translations for "Print Screen" in Czech

print noun
to print verb
screen noun
to screen verb

Context sentences for "Print Screen" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Print Screen key is near the upper-right corner of your keyboard.
Klávesa PRINT SCREEN se nachází v blízkosti pravého horního rohu klávesnice.
English

~~~ Print the computer screen. ~~~ See Take a screen capture (print your screen). ~~~

~~~ Tisk snímku obrazovky počítače: Viz Pořízení snímku (kopie) obrazovky. ~~~

EnglishTo print the computer screen, see Take a screen capture (print your screen).
Chcete-li vytisknout obrazovku počítače, získáte informace v tématu Pořízení snímku (kopie) obrazovky.
EnglishPress Alt+Print Screen by holding down the Alt key and then pressing the Print Screen key.
Stiskněte klávesovou zkratku ALT+PRINT SCREEN tak, že podržíte stisknutou klávesu ALT a poté stisknete klávesu PRINT SCREEN.
EnglishYou can take a picture of what is on your screen by pressing PRINT SCREEN (PRTSC or PRTSCN on some keyboards).
Stisknutím klávesy PRINT SCREEN (PRTSC nebo PRTSCN na některých klávesnicích) lze zachytit snímek obrazovky.
EnglishYou cannot use the ESC, ENTER, TAB, SPACEBAR, PRINT SCREEN, SHIFT, or BACKSPACE keys to create a keyboard shortcut.
Pro vytvoření klávesové zkratky nelze použít klávesy ESC, ENTER, TAB, MEZERNÍK, PRINT SCREEN, SHIFT a BACKSPACE.
EnglishTake a screen capture (print screen)
Pořízení snímku obrazovky (zachycení obrazovky)
EnglishPress ALT+PRINT SCREEN.
Stiskněte kombinaci kláves ALT+PRINT SCREEN.
EnglishPress PRINT SCREEN.
EnglishTo use a keyboard to turn High Contrast on or off, select the Turn on High Contrast when left ALT + left SHIFT + PRINT SCREEN is pressed check box.
V seznamu Vyberte barevné schéma, které bude zobrazeno, při zapnutí vysokého kontrastu klepněte na požadované barevné schéma vysokého kontrastu.
EnglishPlaces a copy of the entire client window area on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer).
Umístí kopii celého okna klienta do schránky terminálového serveru (poskytuje stejnou funkci jako klávesa PRINT SCREEN v místním počítači).
EnglishYou can take a screen shot of your entire desktop rather than just a single window by pressing the Print Screen key without holding down the Alt key.
Můžete pořídit snímek obrazovky zachycující místo jednoho okna celou plochu tak, že stisknete klávesu PRINT SCREEN, aniž byste přitom drželi stisknutou klávesu ALT.
EnglishPlaces a copy of the active window, within the client, on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer).
Umístí kopii aktivního okna v klientovi do schránky terminálového serveru (poskytuje stejnou funkci jako kombinace kláves ALT+PRINT SCREEN v místním počítači).

Other dictionary words

English
  • Print Screen

More translations in the English-Portuguese dictionary.