"Programs and features" translation into Czech

EN

"Programs and features" in Czech

See the example sentences for the use of "Programs and features" in context.

Similar translations for "Programs and features" in Czech

programs noun
to program verb
program noun
and conjunction
Czech
features noun
feature noun

Context sentences for "Programs and features" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClick the Start button, and enter Programs and features in the search box.
Klikněte na tlačítko Start a napište do vyhledávacího pole Programy a funkce.
EnglishCheck Programs and Features for items that don't belong on your computer.
Zkontrolujte, zda seznam Programy a funkce neobsahuje položky, které do počítače nepatří.
EnglishUnder Programs and Features, click Turn Windows features on or off.
V části Programy a funkce klikněte na možnost Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
EnglishOnly programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Na ovládacím panelu Programy a funkce se zobrazí pouze programy, které byly vytvořeny pro systém Windows.
EnglishUnder Programs and Features, tap or click Turn Windows features on or off.
V části Programy a funkce klepněte nebo klikněte na odkaz Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
EnglishClick Programs and Features in the list of results, and then click View installed updates.
Klikněte v seznamu výsledků na Programy a funkce a potom klikněte na Zobrazit nainstalované aktualizace.
EnglishIn Windows Control Panel, under Programs, or Programs and Features, click Uninstall a program.
V ovládacích panelech Windows v části Programy nebo Programy a funkce klikněte na Odinstalovat program.
EnglishUnder Programs and Features, click View installed updates.
Ve skupinovém rámečku Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
EnglishOnly programs written for Windows will appear in Programs and Features.
V seznamu ovládacího panelu Programy a funkce se zobrazí pouze programy, které byly vytvořeny pro systém Windows.
EnglishUnder Allowed programs and features, scroll down to Remote Desktop and make sure its check box is selected.
Under Allowed programs and features, scroll down to Remote Desktop and make sure its check box is selected.
EnglishMany spyware programs use special installation methods to avoid showing up in Programs and Features.
Mnoho programů typu spyware používá speciální instalační metody, aby se nezobrazovaly v seznamu Programy a funkce.
EnglishSome programs that appear in Programs and Features can, in addition to being installed or uninstalled, be changed or repaired.
Některé programy na ovládacím panelu Programy a funkce lze kromě instalace a odinstalace také změnit nebo opravit.
EnglishSome programs in Programs and Features can, in addition to being installed or uninstalled, be changed or repaired.
Některé programy uvedené v seznamu ovládacího panelu Programy a funkce lze kromě instalace a odinstalace také změnit nebo opravit.
EnglishYou can do a lot with the programs and features included in Windows, but you might want to install other programs.
S programy a funkcemi, které zahrnuty v systému Windows, lze provádět mnoho činností, ale pravděpodobně budete chtít nainstalovat další programy.
EnglishTo learn more about turning off programs and features that are included with Windows, see Turn Windows features on or off.
Další informace o vypínání programů a funkcí, které jsou součástí systému Windows, získáte v tématu Zapnutí a vypnutí funkcí systému Windows.
EnglishSome programs and features included with Windows, such as Internet Information Services, must be turned on before you can use them.
Některé programy a funkce, které jsou součástí systému Windows (například Internetová informační služba), je nutné před použitím zapnout.
EnglishIf an add-on can't be removed in the Manage Add-ons dialog box, you might be able to uninstall it in Programs and Features.
Pokud doplněk nelze odebrat v dialogovém okně Spravovat doplňky, je možné, že jej bude možné odinstalovat pomocí ovládacího panelu Programy a funkce.
EnglishYou can do a lot with the programs and features that are included in Windows, but you'll probably want to install other programs.
S programy a funkcemi, které zahrnuty v systému Windows, lze provádět mnoho činností, ale pravděpodobně budete chtít nainstalovat další programy.
EnglishSome programs and features that are included with Windows, such as Internet Information Services, must be turned on before you can use them.
Některé programy a funkce, které jsou součástí systému Windows (například Internetová informační služba), je nutné před použitím zapnout.
EnglishYou can use Programs and Features to uninstall programs or to change the program's configuration by adding or removing certain options.
Pomocí ovládacího panelu Programy a funkce lze odinstalovat programy nebo změnit konfiguraci programu přidáním nebo odebráním určitých součástí.

Other dictionary words

English
  • Programs and features

Even more translations in the Thai-English dictionary by bab.la.