"remarkable" translation into Czech

EN

"remarkable" in Czech

EN remarkable
volume_up
{adjective}

remarkable (also: notable, noteworthy, noticeable, singular)
The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Toto volební období se chýlí ke konci a může být hrdé na svůj pozoruhodný výkon.
He's probably the most remarkable social entrepreneur in education in the world.
Je to možná ten nejvíc pozoruhodný společensky prospěšný podnikatel v oblasti vzdělávání na světě.
I would like to emphasise the remarkable economic progress which has been made by Taiwan.
Chtěla bych zdůraznit pozoruhodný ekonomický pokrok Tchaj-wanu.
And to me this is a really remarkable story, and a remarkable opportunity.
A to by pro mě byla opravdu mimořádná událost a mimořádná příležitost.
This is a far-reaching and remarkable step, because criminal law is actually outside the sphere of competence of the European Union.
Jedná se o dalekosáhlý a mimořádný krok, neboť trestní právo leží v současné době mimo oblast pravomocí Evropské unie.
It saw youngsters sending out remarkable warnings to other young people to be careful when they use the Internet.
Účastnili se ho mladí lidé, kteří rozesílali mimořádná varování svým vrstevníkům, aby byli opatrní při používání internetu.

Synonyms (English) for "remarkable":

remarkable
remark

Context sentences for "remarkable" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
Nicméně považuji za pozoruhodné, s jakou lehkostí snášíme chválu na japonské hrdiny.
EnglishWhat's remarkable is that her brothers, in the same family, were totally fine.
Co ale stojí za povšimnutí, je, že její bratři ze stejné rodiny byli úplně v pořídku.
EnglishFor the people who were there and looking at that section, it was remarkable.
Pro lidi, kteří tam byli a dívali se do chladničky, to bylo pozoruhodné.
EnglishAid was rapid and efficient, a remarkable example of European solidarity.
Pomoc byla rychlá a účinná, byl to obdivuhodný příklad evropské solidarity.
EnglishThat is absolutely remarkable, and that is a central feature of what I'm trying to say today.
To je absolutně neuvěřitelné, ale jedná se o ústřední rys toho, o čem dnes mluvím.
EnglishI think he is right; the Commission's behaviour is certainly remarkable, to put it politely.
Myslím, že má pravdu, je jisté, že chování Komise je, mírně řečeno, zvláštní.
EnglishAnd to me this is a really remarkable story, and a remarkable opportunity.
A to by pro mě byla opravdu mimořádná událost a mimořádná příležitost.
EnglishAnd as you walk around with this remarkable pair of shoes and someone says, "What are those?"
A tak se procházíte v těchto neobyčejných botách a někdo se zeptá, "co je to za boty"?
EnglishI would like to thank you very much and to wish you success after this remarkable beginning.
Rád bych vám velmi poděkoval a po tak pozoruhodném začátku popřál úspěch.
EnglishAnd I think you would agree that we have found Titan is a remarkable, mystical place.
A myslím, že se mnou budete souhlasit, že jsme objevili Titan jako pozoruhodné, mystické místo.
EnglishThis is a remarkable achievement in only the third year of the new accounting system.
Je to významný úspěch vzhledem k tomu, že nový účetní systém byl zaveden pouze před třemi lety.
EnglishYou and your colleagues, Mr Prime Minister, can lay claim to a remarkable series of achievements.
Vy a vaši kolegové, pane premiére, se můžete postavit za pozoruhodnou řadu úspěchů.
EnglishThe stability of the current coalition is remarkable despite the difficulties.
Stabilita současné koalice, nehledě na potíže, je pozoruhodná.
EnglishMay I say that the report was also remarkable for what it omitted.
Mohu říci, že zpráva byla pozoruhodná také pro to, co v ní není uvedeno.
EnglishMs Ek, it is remarkable to see your book of knowledge here in the Chamber.
Paní Eková, je pozoruhodné, že zde v Parlamentu můžeme nahlédnout do vaší encyklopedie znalostí.
EnglishThey got this way by being remarkable, sometimes a little too remarkable.
Dosáhli toho tím, že chtěli být pozoruhodní, někdy až trochu moc.
EnglishThe tone and the content of the correspondence must be called remarkable, to say the least.
Tón a obsah korespondence je třeba nazvat přinejmenším pozoruhodným.
EnglishI am certainly not questioning the remarkable work of the civilian observer mission on the ground.
Rozhodně nezpochybňuji obdivuhodnou práci civilní pozorovatelské mise přímo na místě.
EnglishNow, that is a rather remarkable statistic, and I am curious to hear your explanation of this point.
To je poměrně pozoruhodná statistika a jsem zvědava na vaše vysvětlení této situace.
EnglishThey didn't triple their sales with advertising; they tripled it by doing something remarkable.
Neztrojnásobili prodej pomocí reklamy, ztrojnásobili ho tím, že udělali něco pozoruhodného.