"scot" translation into Czech

EN

"scot" in Czech

EN scot
volume_up
{noun}

scot (also: assessment, charge, due, duty)

Context sentences for "scot" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
Nikdo již nemůže prohlašovat, že viníci vyváznou bez trestu.
EnglishHowever, they are overwhelming citizens with brutal austerity programmes and allowing the perpetrators to get off scot-free.
Udolávají ale občany tvrdými úspornými programy a umožňují pachatelům vyjít bez trestu.
EnglishThe father of modern economics, Adam Smith, was a Scot.
Otec moderní ekonomie, Adam Smith, byl Skot.
EnglishAny citizens of Luxembourg who are making dishonest use of EU funds have a good chance of getting away scot-free.
Ti občané Lucemburska, kteří nepoctivě zachází s prostředky EU, mají tedy velkou naději, že vyváznou bez trestu.
English. - Mr President, the ECR recognises that the financial services industry cannot expect to escape from the crisis scot free.
jménem skupiny ECR. - Pane předsedající, skupina ECR uznává, že oblast finančních služeb nemůže očekávat, že z krize vyvázne bez úhony.
EnglishOrdinary American taxpayers are paying the price of a rescue plan (USD 700 billion) whilst those who caused the problem are getting off scot-free.
Obyčejní američtí daňoví poplatníci platí cenu záchranného plánu (700 miliard amerických dolarů), zatímco ti, kteří tyto problémy způsobili, z toho vyjdou bez trestu.
EnglishWe must not allow the banks to get away largely scot-free, to continue speculating and to leave the Member States to take responsibility for the risky transactions that the banks have entered into.
Nesmíme bankám dovolit, aby hromadně unikaly bez trestu, pokračovaly ve spekulacích a odpovědnost za riskantní operace, které podnikly, přenechávaly členským státům.

Other dictionary words