"serenity" translation into Czech

EN

"serenity" in Czech

EN serenity
volume_up
{noun}

serenity (also: countenance, hush, peace, standstill)
A second skill is equal poise, the ability to have the serenity to read the biases and failures in your own mind.
Schopnost s klidem vnímat vlastní zaujatost a selhání vlastní mysli.
Dappled sunlight through a canopy of maple; gnarled, primeval trunks coated in moss; or the slender green serenity of backlit bamboo.
Mohutná klenba javorů propouštějící osamělé paprsky slunce, pokroucené, prastaré kmeny pokryté mechem nebo klid a mír v zeleném světě bambusu.
So now, at the opposite, we know a lot of people who, in very difficult circumstances, manage to keep serenity, inner strength, inner freedom, confidence.
Naproti tomu víme, že mnoho lidí, kteří žijí ve velmi obtížných podmínkách, si udržuje klid, vnitřní sílu, vnitřní svobodu, sebedůvěru.
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Mír, zdraví, vyrovnanost, štěstí, nirvana.

Context sentences for "serenity" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I see the symbols of the rainbow and the dove, I think of personal serenity.
Když vidím ty symboly, duhu a holubici spojuji to s osobní vyrovnaností, s meditací.
EnglishMr Amado said: 'I did not talk about it so as not to disrupt the serenity of the European institutions'.
Pan Amado řekl: "Nehovořil jsem o tom, abych nenarušil hladký chod evropských institucí."
EnglishA second skill is equal poise, the ability to have the serenity to read the biases and failures in your own mind.
Schopnost s klidem vnímat vlastní zaujatost a selhání vlastní mysli.
EnglishI therefore give this resolution my full support, because anyone who intends to bring peace to conflict zones must first find serenity at a personal level.
Vyjadřuji tomuto usnesení svou plnou podporu, protože každý, kdo chce do oblastí konfliktu přinášet mír, musí nejdříve vnést pokoj mezi jednotlivce.
EnglishIt is a deep sense of serenity and fulfillment, a state that actually pervades and underlies all emotional states, and all the joys and sorrows that can come one's way.
Je to hluboký pocit klidu a naplnění, stav, který ve skutečnosti proniká a leží pod všemi emocionálními stavy, všemi radostmi i zármutky, které nám přijdou do cesty.
English

~~~ Through the lens of photographer Brook Burling the sky appears as nature’s canvas, painted with moments of power and serenity. ~~~ A free Windows theme. ~~~

~~~ V objektivu fotografky Brook Burlingové se obloha zdá být plátnem, na které příroda maluje momenty síly a klidu. v tomto bezplatném motivu pro Windows ~~~

EnglishIf each of us individually had said: 'we can get through this on our own', then the whole system would have been brought down with no chance of support, success or return to serenity.
Kdybychom každý za sebe řekli: "můžeme se z toho dostat sami," pak by se celý systém zhroutil bez možnosti podpory, úspěchu, nebo návratu ke klidovému stavu.