"sign off" translation into Czech

EN

"sign off" in Czech

EN sign off
volume_up
{noun}

Context sentences for "sign off" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Parliament is not leaving it up to the Heads of State and Government to 'sign off'.
A Parlament neponechá na hlavách států a předsedech vlád, aby si to schválili sami.
EnglishI understand that the Court of Auditors has declined to sign off the budget for the 14th time running.
To, že Účetní dvůr již po čtrnácté za sebou odmítl podepsat rozpočet, chápu.
EnglishWe will vote on 6 May, and I strongly urge the Council not to sign off on an agreement before that date.
Budeme o něm hlasovat dne 6. května a naléhavě žádám Radu, aby dohodu před tímto datem neschválila.
EnglishBut be warned: we will not just 'sign off' on any deal.
Ale varuji vás: My neschválíme jakoukoli dohodu.
EnglishSurely nobody in their right mind could sign off a transport schedule for horses from Romania to southern Italy that was due to last 24 hours?
Jistě nikdo se zdravým rozumem nemohl odsouhlasit přepravní rozvrh pro koně z Rumunska do jižní Itálie, který měl trvat 24 hodin.
EnglishWe need to consider the possibility of looking at a coalition of the willing and able among ASEAN who can, if you like, sign off on an agreement.
Musíme vzít v úvahu možnost, že máme před sebou koalici těch ochotných a schopných zemí ASEANu, které mohou, chcete-li, dohodu formálně uzavřít.
EnglishThere is still substantial work to be done, but I hope that at the end of the month we can sign off on the remaining chapters in the Accession Conference.
Zbývá ještě udělat mnoho práce, ale doufám, že koncem tohoto měsíce budeme moci na konferenci o přistoupení uzavřít zbývající kapitoly.
EnglishWe see the Court of Auditors refusal to sign off the EU's account for the 14th time in a row due to the number of irregularities and fraud cases which involve EU money.
Účetní dvůr odmítá po čtrnácté v řadě schválit účetní závěrku kvůli mnoha nesrovnalostem a případům podvodů s evropskými penězi.
EnglishA few years ago when I went to buy an apartment in Brussels, the Brussels bank manager would not sign off my mortgage unless I got my husband to sign it.
Před několika lety, když jsem si v Bruselu kupovala byt, bruselský bankovní úředník nechtěl podepsat můj hypoteční úvěr, dokud jej nepodepíše můj manžel.