"silence" translation into Czech

EN

"silence" in Czech

EN silence
volume_up
{noun}

And then there was a silence -- one of those awful silences when you know something's wrong.
A pak nastalo ticho - takovéto to neblahé ticho, kdy víte, že je něco špatně.
The silence was as deafening as it was clear for all to hear and to understand.
Ticho bylo tak ohlušující, jako bylo jasné, že všichni slyší a chápou.
The Elizabethans described language as decorated silence.
Lidé v době královny Alžběty popisovali jazyk jako okrášlené ticho.
silence (also: pause)
silence (also: pausing)
silence
silence (also: boss, gentleman, man, master)

Synonyms (English) for "silence":

silence

Context sentences for "silence" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCan I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
Mohu vás ve vší slušnosti požádat o chvíli klidu, abych mohla říci pár slov?
EnglishThey sat in silence through their trails, waving occasionally at family and friends.
Během soudních řízení seděli tiše, občas zamávali na členy rodiny a přátele.
EnglishLadies and gentlemen, we will not close the debate until everyone is seated in silence.
Dámy a pánové, rozpravu neukončíme, dokud nebudou všichni v klidu sedět na místě.
EnglishPlease rise and observe a minute's silence in memory of our late colleague.
Prosím, abyste povstali a uctili památku naší zesnulé kolegyně minutou ticha.
EnglishAnd it’s one of those things that came out of the silence, the listening to each other.
A to je jedna z těch věcí, které pocházejí z ticha, naslouchání jeden druhému.
EnglishThe EU and governments are aware of this but maintain a wall of silence about it.
EU a vlády si uvědomují tuto skutečnost, ale pokračují v tichém souhlasu s touto situací.
EnglishI would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead.
Žádám vás, abyste povstali a minutou ticha vzdali čest památce zesnulých.
EnglishSome of these acts are spoken of much and often, whilst others are shrouded in silence.
O některých z těchto činů se hovoří hodně a často, zatím co jiné jsou zahalené tichem.
EnglishThis silence and complicity are unacceptable, and we wish to strongly denounce them here.
Toto mlčení a komplicita jsou nepřijatelné a chceme je zde důrazně veřejně odsoudit.
EnglishSo I want to thank you for being here and I want to end this in five seconds of silence.
Takže vám chci poděkovat za to, že tu jste a skončit pěti vteřinami ticha.
EnglishIt was about time the European Parliament ended its silence on the Tunisian uprising.
Bylo načase, aby Evropská unie ukončila své mlčení o tuniském povstání.
EnglishIf you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Pokud nemůžete být v úplném tichu, je zcela v pořádku najít si místo toho klidné místo.
EnglishWe must break the silence which exists in this Chamber regarding this matter.
Musíme porušit mlčení, které v této otázce panuje v této sněmovně.
EnglishWhile the Commission was very active and supportive initially, I fear that there is now a silence.
Přestože byla Komise zpočátku velmi aktivní a chápající, obávám se, že nyní mlčí.
EnglishOn Wednesday last week, we observed a one-minute silence in memory of the victims of the disaster.
Ve středu minulý týden jsme na památku obětí této katastrofy drželi minutu ticha.
EnglishThus the governments are indeed acting while the Council maintains its silence.
Vlády tedy v každém případě jednají, i když Rada nadále mlčí.
EnglishThe victims of Communism would also deserve a minute silence observed in this House.
I oběti komunismu by si v této sněmovně zasloužili minutu ticha.
EnglishLadies and gentlemen, please rise to observe a minute's silence for the victims of terrorism.
Dámy a pánové, povstaňte a prosím vás o minutu ticha za oběti terorismu.
EnglishHere, in the silence of the European Parliament, other choices are being made.
Zde, v tichu Evropského parlamentu, se činí jiná rozhodnutí.
EnglishRepressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.
Represivní režimy na celém světě nepolevují v používání technologií k umlčení svobody projevu.