"social network" translation into Czech

EN

"social network" in Czech

EN social network
volume_up
{noun}

social network
volume_up
sociální síť {f}
And as Dan Buettner can tell you, having a strong social network is so crucial to our health.
A jak by vám mohl říct Dan Buettner, mít pevnou sociální síť je pro zdraví nezbytné.
You can share with one or two people at a time, or update your entire social network.
Současně můžete výše uvedené sdílet s jednou nebo dvěma osobami, nebo můžete aktualizovat celou svou sociální síť.
You can share with just a few people at a time, update your entire social network, or send info to another app to refer to later.
Můžete sdílet obsah jenom s několika lidmi, informovat celou sociální síť nebo odeslat informace do jiné aplikace pro budoucí použití.

Similar translations for "social network" in Czech

social adjective
network noun
Czech

Context sentences for "social network" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd as Dan Buettner can tell you, having a strong social network is so crucial to our health.
A jak by vám mohl říct Dan Buettner, mít pevnou sociální síť je pro zdraví nezbytné.
Englishaccount from the social network where you contact has his or her birthday info.
od sociální sítě, ve které má kontakt informace o narozeninách.
EnglishAnyone who views the link on your social network can forward it.
Všichni, kdo mohou zobrazit odkaz v sociální síti, jej také mohou předat dál.
EnglishOn a social network that you've connected to your SkyDrive account.
V sociální síti, kterou jste připojili ke svému účtu SkyDrive
EnglishYou can share with one or two people at a time, or update your entire social network.
Současně můžete výše uvedené sdílet s jednou nebo dvěma osobami, nebo můžete aktualizovat celou svou sociální síť.
EnglishAnd it creates this kind of social network around a collection of digital photographs that you've actually taken.
Vytváří to tento druh sociální sítě okolo sbírky digitálních fotografií které jste si vyfotili.
EnglishYou can add or remove social networks, but social-network contact info can't be edited or deleted in Outlook.com,
Na Outlook.com můžete sociální sítě přidávat a odebírat, nemůžete ale upravovat kontaktní informace ze sociálních sítí.
EnglishTo remove a social network from Outlook.com.
Odebrání sociální sítě z Outlook.com
Englishaccount to a social network like Facebook, Twitter or LinkedIn, and the contact adds his or her birth date in that network.
propojíte s některou sociální sítí, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, a kontakty mají v této síti zadané datum narození.
Englishaccount to a social network like Facebook, Twitter or LinkedIn, and the contact deletes his or her birth date in that network.
propojíte s některou sociální sítí, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, a kontakt odstraní z této sítě své datum narození.
EnglishIf you want the people on your social network to be able to edit the file or folder you're sharing, select Recipients can edit.
Pokud chcete, aby uživatelé sociální sítě mohli sdílený soubor nebo složku upravovat, zaškrtněte políčko Příjemci mohou upravovat.
EnglishYou can share with just a few people at a time, update your entire social network, or send info to another app to refer to later.
Můžete sdílet obsah jenom s několika lidmi, informovat celou sociální síť nebo odeslat informace do jiné aplikace pro budoucí použití.
EnglishWe get people, when they open up their inbox, to write one positive email praising or thanking somebody in their social support network.
Přiměli jsme lidi, aby když otevřou své schránky napsali jeden pozitivní email, ve kterém pochválí nebo poděkují někomu v jejich okolí.
EnglishIt is about raising awareness and also seeking here to reject stigmatisation and building up a social network in order to protect sex workers in their trade as well.
Jde o osvětu a o odmítnutí stigmatizace, stejně jako o vybudování sociální sítě za účelem ochrany sexuálních pracovnic.
EnglishThis is usually because you have contact info for that person on different social network or email accounts (for example, Outlook and Facebook).
Obvykle je tomu tak proto, že kontaktní údaje této osoby máte ve více sociálních sítích nebo e-mailových účtech (například Outlook a Facebook).
English. ~~~ Click the social network you want to remove.

~~~ Vedle textu Připojeno v pravém horním rohu vidíte, které sociální sítě máte připojené ke svému účtu Outlook.com. ~~~ Klikněte na sociální síť, kterou chcete odebrat.

English

~~~ If you're getting too many social-network birthday reminders and would like to shut them off, go to Add birthdays to your Outlook.com ~~~ calendar. ~~~

~~~ Pokud dostáváte spousty narozeninových připomenutí ze sociálních sítí a rádi byste je vypnuli, přejděte na téma Přidání narozenin do kalendáře na Outlook.com. ~~~