"social networking" translation into Czech

EN

"social networking" in Czech

EN social networking
volume_up
{noun}

1. technology

social networking
This setting blocks adult sites and social networking, web chat, and web mail.
Toto nastavení blokuje weby pro dospělé a sociální sítě, webový chat a webový e-mail.
Some examples of categories are: Child-friendly, Social networking, and Adult content.
Mezi příklady kategorií patří: Vhodné pro děti, Sociální sítě nebo Obsah pro dospělé.
By the end of this year, there'll be nearly a billion people on this planet that actively use social networking sites.
Koncem tohoto roku bude na této planetě téměř miliarda lidí, kteří aktivně používají sociální sítě.

Similar translations for "social networking" in Czech

social adjective
networking noun
network noun
Czech

Context sentences for "social networking" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis setting blocks adult sites and social networking, web chat, and web mail.
Toto nastavení blokuje weby pro dospělé a sociální sítě, webový chat a webový e-mail.
EnglishSome examples of categories are: Child-friendly, Social networking, and Adult content.
Mezi příklady kategorií patří: Vhodné pro děti, Sociální sítě nebo Obsah pro dospělé.
EnglishThey're endangered because we're moving towards social networking.
Jsou ohrožené, protože se přesouváme k sociálním sítím.
EnglishYou can upload photos and videos to your favorite social networking sites like Facebook or YouTube.
Fotografie a videa můžete odesílat do oblíbených sociálních sítí, jako jsou například Facebook nebo YouTube.
EnglishConnect your email and social networking accounts.
Propojte své e-mailové účty a účty v sociálních sítích.
EnglishBy the end of this year, there'll be nearly a billion people on this planet that actively use social networking sites.
Koncem tohoto roku bude na této planetě téměř miliarda lidí, kteří aktivně používají sociální sítě.
EnglishChoose this option to post a link on a social networking service that you've connected to your Microsoft account.
Pomocí této možnosti můžete publikovat odkaz v sociální síti, kterou jste propojili se svým účtem Microsoft.
EnglishGeneral interest sites are those that don't belong to other categories, such as social networking or adult content.
Všeobecné weby jsou weby, které nepatří do dalších kategorií, jako jsou sociální sítě či obsah pro dospělé.
EnglishOnce your movie is ready, share it online on Facebook, YouTube or other social networking and video sharing sites.
Po dokončení filmu můžete film sdílet ve službě Facebook, YouTube a dalších sociálních sítích a webech pro sdílení videí.
English. - (DE) New media, in particular social networking sites and blogs, are opening up new opportunities for communication and advertising.
Nová média, zejména stránky sociálních sítí a blogy, otvírají nové příležitosti pro komunikaci a reklamu.
EnglishFor example, if a social networking site sends you status updates, you can post comments or accept friend requests right from the message.
Pokud vám třeba sociální síť pošle aktualizace stavů, můžete přímo ze zprávy psát komentáře nebo přijmout žádosti o přátelství.
EnglishIt's part of Windows Essentials, a free download that also includes tools for photos, instant messaging, email, social networking, and more.
Je součástí sady Windows Essentials, kterou si můžete zdarma stáhnout a která nabízí také nástroje pro fotografie, rychlé zprávy, e-mail, sociální sítě a další možnosti.
EnglishIn addition, if you use a third party service with your Google Mail service, such as social networking sites, we can't guarantee the security of the third party service.
Malware (nazývaný také badware) je škodlivý software, který se pokouší odcizit citlivé informace z vašeho počítače, odesílat spam či provést podvod.
EnglishThe Internet has specifically given rise to new problems, such as that of data protection on social networking sites or in connection with projects such as Google Street View.
Internet dal vzniknout novým problémům, například těm spojeným s ochranou údajů v sociálních sítích nebo s některými projekty typu Google Street View.
EnglishHowever, it concerns me to hear that President Chávez equates the new social networking sites with State terrorism and to see how the Internet is under serious threat.
Dotýká se mne ovšem, když slyším, že prezident Chávez klade rovnítko mezi vytváření nových sociálních sítí a státní terorismus, a vidím, jak vážně je ohrožen internet.
EnglishIf you look at the statistics -- these are worldwide statistics -- in every single age category, women actually outnumber men in their use of social networking technologies.
Podíváte-li se na statistiky -- toto jsou celosvětové statistiky -- v každé věkové kategorii převyšuje počet žen, které používají internetové sociální sítě, nad počtem mužů.
EnglishThe most unscrupulous companies show a disregard even for personal data, and invade the privacy of people through the use of social networking sites.
Těm nejotrlejším společnostem jsou dokonce lhostejné i osobní údaje a narušují soukromé životy lidí pomocí sociálních sítí, což je třeba zakázat a trestat.