"to soothe" translation into Czech

EN

"to soothe" in Czech

CS

EN to soothe
volume_up
{verb}

Context sentences for "to soothe" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSoothe your senses with glorious photos of flowering Japanese cherry trees in this free Windows theme.
Nádherné fotografie kvetoucích japonských třešní v tomto bezplatném motivu pro Windows zapůsobí blahodárně na vaše smysly.
EnglishOur actions do not bring the desired effects; they merely soothe the conscience by making us feel that we are doing something.
Naše opatření nepřinášejí kýžené výsledky, slouží pouze k uspokojení našeho svědomí, k tomu, abychom měli pocit, že něco děláme.
EnglishI believe that to soothe the fears that there could be on both shores of the Mediterranean, there could be nothing better than the success of this Union for the Mediterranean.
Věřím, že slzy, které by mohly téci na obou březích Středozemního moře, nemůže usušit nic více než úspěch této Unie pro Středomoří.
EnglishMinorities together with Muslims are forming local 'inter-faith harmony' committees, whose purpose it will be to soothe tensions and improve dialogue between the various groups.
Menšiny spolu s muslimy zřizují místní výbory mezináboženské harmonie, jejichž účelem bude zmírňovat napětí a zlepšit dialog mezi různými skupinami.