"spy" translation into Czech

EN

"spy" in Czech

volume_up
spy {noun}

EN spy
volume_up
{noun}

spy (also: scout, ferret)
spy (also: double agent)
The US does engage in spying but, if Roxana Saberi was a spy, the Iranian authorities by their actions did nothing to convince anyone of that case.
USA se zapojují do špionáže, ale pokud byla Roxana Saberiová špión, íránské úřady neučinily nic, čím by o tom kohokoli přesvědčily.

Synonyms (English) for "spy":

spy

Context sentences for "spy" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can choose to join the Microsoft SpyNet community with either a basic or advanced membership.
Můžete se rozhodnout připojit se ke komunitě Microsoft SpyNet se základním nebo vyspělým členstvím.
EnglishClick Tools, and then click Microsoft SpyNet.
Klepněte na nabídku Nástroje a pak na příkaz Microsoft SpyNet.
EnglishReport suspicious software to Microsoft SpyNet
Hlášení o podezřelém softwaru komunitě Microsoft SpyNet
EnglishSome people have called a cyberwar what may actually be just a spy operation -- and obviously, a quite mishandled one.
Někteří nazývají kyber-válkou něco, co může ve skutečnosti být jen výzvědnou operací -- a očividně nepříliš povedenou.
EnglishWe must of course oppose terrorism but that must not be used as an excuse for governments to spy on their citizens.
Musíme se samozřejmě postavit proti terorismu, ale nemůže to sloužit vládám jako výmluva k tomu, aby své občany špehovala.
EnglishNew spyware is continually being developed, so SpyNet ratings also help Microsoft determine which software to investigate.
Nový spyware je nepřetržitě vyvíjen, hodnocení komunity Microsoft SpyNet tedy pomáhají určit, který software je třeba prozkoumat.
EnglishIf you're a SpyNet community member, check the community ratings to see if other users trust the software.
Pokud jste členem komunity SpyNet, prohlédněte si hodnocení stupně nebezpečnosti prováděné komunitou a zjistěte, zda ostatní uživatelé softwaru důvěřují.
EnglishThe online Microsoft SpyNet community helps you see how other people respond to software that has not yet been classified for risks.
Online komunita Microsoft SpyNet umožňuje uživatelům poznat, jak jiní uživatelé reagují na software, který ještě nebyl klasifikován z hlediska rizik.
EnglishSpyNet community.
EnglishThen, however, there was the charge that she was working as a journalist without official accreditation, which later turned into the charge that she was a US spy.
Poté však přišlo obvinění, že pracovala jako novinářka bez oficiální akreditace, které se později změnilo v obvinění, že byla americkou špiónkou.
EnglishI will not talk to a man who uses secret service methods, such as keyhole cameras, miniature cameras and other secret equipment, to spy on people.
Nebudu hovořit s člověkem, který používá metody tajné služby, jako jsou kamery v klíčových dírkách, miniaturní kamery a jiná tajná zařízení ke špehování ostatních.