"stopgap" translation into Czech

EN

"stopgap" in Czech

EN stopgap
volume_up
{noun}

stopgap
We would stress, however, that the compensation system proposed in this report is merely a stopgap that does nothing to change the fundamental problem.
Zdůraznili bychom však, že systém odškodnění navržený v této zprávě je jen provizorium, které nic nedělá pro změnu základního problému.

Synonyms (English) for "stopgap":

stopgap

Context sentences for "stopgap" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishImportant meetings have fallen through, and it was only possible to agree on stop-gap measures.
Důležitá jednání skočila nezdarem a bylo možno se shodnout pouze na prozatímních opatřeních.
EnglishIt is merely a stop-gap measure that should give us more time to get the individual eurozone and our collective houses in order.
Jedná se pouze o dočasné opatření, které by nám mělo dát více času, abychom dali do pořádku jednotlivé země i celou eurozónu.
EnglishAccordingly, we can only take this residual risk into account to a limited extent and should understand that nuclear energy can only be a stop-gap technology.
Proto můžeme s tímto zbytkovým rizikem počítat jen v určité omezené míře a měli bychom chápat, že jaderná energie může být využívána jen jako dočasné technologické řešení.
EnglishIt is important to act with the aid of a long-term strategy to avoid stopgap or one-off measures - I refer to the new financial rules that the EU is preparing to implement.
Je důležité postupovat na základě dlouhodobé strategie, aby nevznikala improvizovaná a jednorázová opatření - hovořím zde o nových finančních pravidlech, jež se EU chystá zavést.