"store" translation into Czech

EN

"store" in Czech

EN store
volume_up
{noun}

store (also: commerce, deal, shop, trade)
Click a store you are interested in, and the Player will display the store.
Klepněte na obchod, který vás zajímá, a přehrávač tento obchod zobrazí.
The procedure for restoring your digital rights varies from store to store.
Postup obnovení digitálních práv se pro každý obchod liší.
And now he runs a cattle fodder store and a grain store near Agra.
Teď provozuje obchod s krmivy a obilím blízko Agry.
store
volume_up
krám {m} [coll.]
store (also: fund, pool, reserve, stock)
zásoba semen plevelů v půdě
This is one of the reasons why a store of traditional seeds has been created deep in ice on the Norwegian island of Spitsbergen, in case traditional seeds are damaged by increased use of GMOs.
I proto byla hluboko v ledu norských Špicberků vytvořena zásoba tradičního osiva pro případ, že častější používání geneticky modifikovaných organismů zničí tradiční osivo.

Context sentences for "store" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlug in or insert the removable media that you're using to store your certificate.
Připojte nebo vložte vyměnitelné médium, které používáte k uložení certifikátu.
EnglishYou can create any number of folders and even store folders inside other folders.
Můžete si vytvořit jakýkoliv počet složek a dokonce ukládat složky do jiných složek.
EnglishThe Pictures folder is a convenient location to store all of your digital pictures.
Složka Obrázky je umístění vhodné k ukládání digitálních obrázků a fotografií.
EnglishSpeaking of SkyDrive, it's a handy place to store your vacation photos and videos.
SkyDrive je mimochodem místo, kam můžete pohodlně ukládat fotky a videa z dovolené.
EnglishThe question is how much gas we actually need to store and how to finance it.
Otázkou je, jak velké množství plynu je fakticky nutné skladovat a jak financovat.
EnglishWindows will store the certificate in the directory shown at the command prompt.
Systém Windows uloží certifikát do adresáře uvedeného na příkazovém řádku.
EnglishTo find OneNote Mobile on an iPhone: Just search for "OneNote" in the App Store.
Jak najdete OneNote Mobile na iPhonu: Vyhledejte na portálu App Store výraz „OneNote“.
EnglishWind and solar can't help, because so far we don't have a way to store that energy.
Větrná a solární nepomohou, protože zatím neumíme jejich energii uskladňovat.
EnglishOpen apps from the Windows Store on one monitor and desktop apps on any of them.
Otevřít aplikace z Windows Store na jednom monitoru a aplikace pro plochu na ostatních.
EnglishYou’ll see a notification in the Store whenever an update is available for your app.
Když bude pro vaši aplikaci dostupná aktualizace, uvidíte ve službě Store oznámení.
EnglishUse this folder to store files and programs that you download from the web.
Tato složka se používá pro ukládání souborů a programů, které byly staženy z webu.
EnglishIn the Windows folder where you store your music files (for example, the Music folder)
Ve složce Windows, v níž máte uloženy soubory s hudbou (například složka Hudba)
EnglishFolders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Složky představují vhodný způsob uchovávání a organizování souborů v počítači.
EnglishOpens the Music folder, where you can store and play music and other audio files.
Otevře složku Hudba, ve které můžete ukládat a přehrávat hudbu a další zvukové soubory.
EnglishAnd then some of the designs that people do they actually sell in the store.
Některé návrhy lidí, které takhle udělali, si dokonce můžete koupit přímo v obchodě.
EnglishThat's why people often store paper files in folders inside a filing cabinet.
Z toho důvodu se papírové dokumenty často ukládají do kartotéčních složek.
EnglishWebsites use them to store temporary information, such as items in a shopping cart.
Weby je používají k ukládání dočasných informací, například položek v nákupním košíku.
EnglishThe store owned one of those machines that can print on plates of sugar.
V obchodě měli jeden z těch přístrojů, který dokáže tisknout na talíře z cukru.
EnglishIf it's not, get the free Skype for Windows 8 app from the Windows Store.
Pokud tam není, stáhněte si bezplatnou aplikaci Skype pro Windows 8 z Windows Store.
EnglishFor more info about preferences, see Set your preferences for the Windows Store.
Další informace o předvolbách naleznete v tématu Nastavení předvoleb pro web Windows Store.