"straightjacket" translation into Czech

EN

"straightjacket" in Czech

EN straightjacket
volume_up
{noun}

Today, what will make Europe credible is wealth distributed differently, not the straightjacket of austerity and unemployment.
Evropě dnes dodá důvěryhodnost odlišný způsob rozdělování bohatství, nikoli svěrací kazajka úsporných opatření a nezaměstnanosti.

Synonyms (English) for "straightjacket":

straightjacket

Context sentences for "straightjacket" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not expect a very technical straightjacket for bilateral relations with our neighbours.
Neočekávejte nějakou velmi technickou svěrací kazajku pro dvojstranné vztahy s našimi partnery.
EnglishThe Commission's proposal is certainly not a straightjacket.
Návrh Komise rozhodně není svěrací kazajkou.
EnglishIt is critical that we throw off the administrative straightjacket that holds back the effective functioning of these programmes.
Nyní je rozhodující, abychom odhodili svěrací kazajku administrativy, která potlačuje efektivní fungování těchto programů.
EnglishThere is no longer any doubt that they are intending to create a veritable straightjacket for the Member States, so that they may implement the strategy of deepening...
Není již pochyb o tom, že hodlají členským státům ušít nefalšovanou svěrací kazajku, aby mohli realizovat strategii prohlubování...