"strangulation" translation into Czech

EN

"strangulation" in Czech

EN strangulation
volume_up
{noun}

strangulation
strangulation (also: throttling)

Synonyms (English) for "strangulation":

strangulation

Context sentences for "strangulation" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe think of this in terms of swallowing something or strangulation, but there is a more covert killer and that is cancer.
Máme teď na mysli případy spolknutí nějakých předmětů nebo uškrcení, ale je tady i skrytější zabiják, a tím je rakovina.
EnglishOur Socialist and Democrat Group believes that the accession talks are threatened, not by a train crash, but by death through strangulation.
Naše skupina socialistů a demokratů se domnívá, že přístupová jednání jsou v ohrožení, ne tím, že by mělo dojít k vlakovému neštěstí, ale smrtí uškrcením.
EnglishFurthermore, the provisions aimed at eliminating the risk of toys and their parts causing asphyxiation by strangulation or suffocation have been clarified and enhanced.
Také byla posílena a vyjasněna opatření, jejichž účelem je zabránit riziku uškrcení či udušení, které mohou způsobit hračky či jejich části.
EnglishThe economic strangulation of Catalonia hits one of the main economic drivers in Southern Europe and, for this reason, is a problem for the European Union as a whole.
Hospodářské zardoušení Katalánska zasáhlo jeden z vůdčích hospodářských subjektů jižní Evropy, a proto jde o problém pro celou Evropskou unii.