"synthesized" translation into Czech

EN

"synthesized" in Czech

EN

synthesized {adjective}

volume_up

Context sentences for "synthesized" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou're watching happiness be synthesized.
Vidíte štěstí během jeho výroby.
EnglishBecause happiness can be synthesized.
EnglishWatch as happiness is synthesized.
EnglishWhat these people did when they synthesized happiness is they really, truly changed their affective, hedonic, aesthetic reactions to that poster.
Co tihle lidé udělali, když si vyráběli štěstí, je, že opravdu, skutečně změnili svoje citové, hédonické, estetické reakce na ten obraz.
EnglishAnd they certainly didn't intend to describe the mechanics of supernova explosions, which eventually told us where the building blocks of life were synthesized in the universe.
A určitě neměli v úmyslu popsat mechaniku výbuchů supernov, které nám vlastně řekli kde ve vesmíru byly vytvořeny stavební bloky života.