EN

tie {noun}

volume_up
In the free document wallet, notably there was a tie.
Konkrétně v darované tašce na dokumenty se nacházela kravata.
tie (also: draw)

Context sentences for "tie" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Právě jsme dokončili diskuse, v nichž jsme se snažili s těmito problémy vypořádat.
English(Laughter) This is the electric tie press, which never really did catch on.
(Smích) Například toto je elektrický rovnač kravat, který se ve skutečnosti nikdy neuchytil.
EnglishShe had heard him at the Library of Congress a few weeks before at this extravagant black-tie affair.
Slyšela ho hrát v Konkresové knihovně před několika týdny na jedné extravagantní akci.
EnglishAs it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot, and we were taught to tie the weak form.
Jak se ukázalo, existuje silná a slabá forma uzlu a my jsme se učili slabou formu.
EnglishI like the bow tie transition, so I’ll add it to my slide show.
I like the bow tie transition, so I’ll add it to my slide show.
EnglishOne should also remember that the wood products themselves tie carbon during their whole life cycle.
Musíme mít také na paměti, že výrobky ze dřeva vážou uhlík během celého svého životního cyklu.
EnglishTalking of discrimination and stereotypes, Minister, please thank your President for the tie.
Hovoříme-li o diskriminaci a stereotypech, pane ministře, prosím, poděkujte vašemu předsedovi, že má kravatu.
EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Proč se tedy vázat na totéž bianko šekem?
EnglishThis is the way that most of us were taught to tie our shoes.
Tohle je způsob zavazování, který jsme se všichni učili.
EnglishIn the event of a tie, the President has the casting vote.
V případě rovnosti hlasů má rozhodný hlas prezident ECB.
EnglishGeorge Gamow, also a great physicist, he designed the tie.
George Gamow, mimo jiné výborný fyzik, navrhnul kravatu.
EnglishIn the free document wallet, notably there was a tie.
Konkrétně v darované tašce na dokumenty se nacházela kravata.
EnglishI would also like to tie in to what Mr Gahler had to say.
Také bych rád navázal na to, co zde řekl pan Gahler.
EnglishAnd on both occasions, you know, one of us was missing the tie.
A v obou případech jeden z nás neměl kravatu.
EnglishSo let's talk about what happens when this all comes together, when you tie the three things together.
Podívejme se na to, co se stane, když spojíme všechno dohromady, pokud vezmeme tři body a uděláme z nich jeden.
EnglishWe need to know more about how the future mechanism will tie in with existing institutional structures.
Moc toho nevíme o tom, jak se bude budoucí mechanismus doplňovat se stávajícími institucionálními strukturami.
EnglishThe recast technique does not tie the hands of the legislator more than the traditional way of amending legislation.
Postup přepracování neomezuje zákonodárný orgán více než tradiční způsob změny právních předpisů.
EnglishYou tie me to the mast, and I'm going to beg and plead.
Přivažte mě ke stěžni a já budu prosit a žadonit.
EnglishYou referred to the particular quality of your tie.
Zmínil jste se o výjimečné jakosti Vaší kravaty.
EnglishThey are entitled to fair contract terms and conditions that do not tie them for long periods to particular providers.
Mají nárok na spravedlivé smluvní podmínky, které je nebudou na dlouhé období vázat na konkrétní poskytovatele.
Other dictionary words