"tusk" translation into Czech

EN

"tusk" in Czech

EN tusk
volume_up
{noun}

tusk
tusk (also: fang)
tusk (also: tine, dogtooth)

Synonyms (English) for "tusk":

tusk

Context sentences for "tusk" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot Prime Minister Tusk, because the Prime Minister at that time was Mr Kaczynski's brother.
Nikoli předseda vlády Tusk, protože předsedou vlády v té době byl bratr pana Kaczynského.
EnglishI appeal to the Polish Government in Warsaw, and in particular to Mr Tusk, the Prime Minister.
Obracím se na polskou vládu ve Varšavě a především na pana ministerského předsedu Tuska.
English(PL) Madam President, Prime Minister Tusk is sensitive to the arguments of his European neighbours.
(PL) Paní předsedkyně, premiér Tusk je citlivý na argumenty svých evropských sousedů.
EnglishOr what Janusz Lewandowski used to do, or what Donald Tusk used to do?
Nebo co dělal Janusz Lewandowski a co dělal Donald Tusk?
EnglishThis looks like disrespect for Parliament and violation of an agreement with the Prime Minister, Donald Tusk.
Vypadá to jako nerespektování parlamentu a porušení dohody s předsedou vlády Donaldem Tuskem.
EnglishPrime Minister Tusk is as interested in a real debate on European affairs as Mr Kaczyński was before him.
Předseda vlády Tusk se o skutečnou debatu o evropských záležitostech zajímá stejně jako před ním pan Kaczyński.
EnglishThe Polish left has called on the government of Donald Tusk and President Kaczyński to ratify the treaty without delay.
Polská levice vyzvala vládu Donalda Tuska a prezidenta Kaczynského, aby bez meškání Smlouvu ratifikovali.
EnglishI want to appeal to Donald Tusk, the Prime Minister of Poland, to adopt the Charter of Fundamental Rights in our country, for obvious reasons.
Chci apelovat na Donalda Tuska, polského premiéra, aby ze zřejmých důvodů přijal ve své zemi Listinu základních práv.
EnglishThe main Charlemagne Prize was presented on 13 May two days after the Youth Prize, also in Aachen, to the Prime Minister of Poland, Donald Tusk.
V Cáchách byla také o dva dny později než cena pro mládež, tedy 13. května, udělena hlavní cena Karla Velikého polskému premiéru Donaldu Tuskovi.
EnglishI have already written a letter bringing this matter to the attention of the Prime Minister of Poland, Donald Tusk, but I have not yet received a response.
Napsala jsem již dopis, ve kterém jsem na tuto záležitost upozornila polského premiéra Donalda Tuska, ale odpověď jsem zatím nedostala.
EnglishMr Tusk, your parliamentary group won the elections a month ago thanks to the votes of those Poles who wish the Charter to be included in the European Reform Treaty.
Pane Tusku, vaše parlamentní skupina před měsícem zvítězila ve volbách díky hlasům těch Poláků, kteří si přejí, aby Listina byla zahrnuta do Evropské reformní smlouvy.
EnglishThe Treaty of Lisbon was not negotiated by the Prime Minister, Mr Tusk, it was negotiated by the Polish President, Mr Kaczynski and his twin brother, who was Prime Minister at the time.
O Lisabonské smlouvě nejednal ministerský předseda pan Tusk, ale polský prezident pan Kaczynski a jeho bratr, který byl v té době ministerským předsedou.

Other dictionary words