"tutorial" translation into Czech

EN

"tutorial" in Czech

EN tutorial
volume_up
{noun}

Context sentences for "tutorial" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo learn more about getting around in Windows 8, see the Windows 8 tutorial.
Další informace o způsobech ovládání Windows 8 získáte v Kurzu ovládání Windows 8.
EnglishThis tutorial doesn't cover printing problems related to specific programs.
Tento kurz se nezabývá problémy s tiskem, které souvisejí s konkrétními programy.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Summaries of EU legislation: web tutorial
EUROPA > Přehledy právních předpisů EU > Přehledy právních předpisů EU: Kurz
EnglishThis tutorial doesn't cover sound problems related to specific programs.
Tento kurz se nezabývá problémy se zvukem souvisejícími s konkrétními programy.
EnglishYou’ve completed the Windows 8 and Windows RT tutorial—congratulations!
Blahopřejeme vám, právě jste dokončili kurz ovládání Windows 8 a Windows RT!
EnglishThis tutorial is designed to help you create, join, and use a homegroup.
Tento kurz vám pomůže s vytvořením, připojením a používáním domácí skupiny.
EnglishPlease see the tutorial for further information on how to use this website.
Podrobnější informace o používání této webové stránky naleznete v instruktážním materiálu.
EnglishFollow the steps below to run the speech training tutorial:
Chcete-li spustit výukový program řeči, postupujte podle následujících pokynů:
EnglishNext, it’s a good idea to take the tutorial to learn how to use Speech Recognition effectively.
Next, it’s a good idea to take the tutorial to learn how to use Speech Recognition effectively.
EnglishFollow the instructions in the Speech Recognition Tutorial.
Follow the instructions in the Speech Recognition Tutorial.
English

~~~ Windows 8 tutorial ~~~

~~~

~~~ Microsoft account ~~~

English

~~~ Windows 8 tutorial ~~~

~~~ Kurz ovládání Windows 8 ~~~

~~~

~~~ Účet Microsoft ~~~

EnglishFollow the instructions in the Speech Recognition Tutorial.
Postupujte podle pokynů řečového výukového programu.
English

~~~ Windows 8 tutorial ~~~

~~~

~~~ Microsoft account ~~~

~~~

~~~

EnglishFor a step-by-step tutorial on creating and using a homegroup, see HomeGroup from start to finish.
Podrobný kurz věnovaný vytvoření a používání domácí skupiny naleznete v tématu Domácí skupina od začátku do konce.
English

~~~ Upgrade Windows ~~~

~~~

~~~ Windows 8 tutorial ~~~

EnglishWindows comes with a speech training tutorial to help teach you the commands used with Speech Recognition.
Součástí systému Windows je výukový program řeči, který vás naučí příkazy používané s funkcí rozpoznávání řeči.
EnglishUpgrade Windows ~~~

~~~

~~~ Windows 8 tutorial ~~~

~~~

~~~

EnglishWe highly recommend that you print this tutorial.
Důrazně doporučujeme, abyste si tento kurz vytiskli.
EnglishSee the tutorial to help you set up your PC.
Podívejte se na kurz, který vám pomůže počítač nastavit.

Other dictionary words