"unmistakable" translation into Czech

EN

"unmistakable" in Czech

EN unmistakable
volume_up
{adjective}

unmistakable
volume_up
neklamný {adj. m}
unmistakable (also: infallible, unerring, inerrable, inerrant)
volume_up
neomylný {adj. m}
unmistakable (also: indubitable, undoubted, unquestioned)

Synonyms (English) for "unmistakable":

unmistakable

Context sentences for "unmistakable" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLukashenka's hypocrisy in his recent courting of the West is unmistakable.
Lukašenkovo pokrytectví, které projevil při nedávném nadbíhání západu, je zřejmé.
EnglishThe package leaflet must be unmistakable and legible.
Příbalový leták nesmí klamat a musí být čitelný.
EnglishThe Bosnian passport - normally a passport is unmistakable proof of a nation - will be worthless in the eyes of its holders if it does not open the door to the EU.
Bosenský pas - za normálních okolností je pas jasným potvrzením státu - nebude mít v očích jeho držitelů žádnou cenu, pokud neotevře dveře do EU.
EnglishThis approach reflects the unmistakable reality that employment is the bottom line in the current global economic crisis, and that a jobless recovery is not an option.
Tento přístup odráží zjevnou skutečnost, že v současné celosvětové hospodářské krizi je zaměstnání alfou a omegou a že bez vzniku pracovních míst není oživení možné.