"unremitting" translation into Czech

EN

"unremitting" in Czech

EN unremitting
volume_up
{adjective}

unremitting (also: ceaseless, continuous, eternal, everlasting)

Synonyms (English) for "unremitting":

unremitting

Context sentences for "unremitting" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRight now, America is in an unremitting state of trauma.
Právě nyní prochází Amerika neustálým stavem traumatu.
EnglishOne major achievement of the Croatian authorities is their unremitting efforts to have war crimes judged by national courts.
Jedním z hlavních úspěchů chorvatských orgánů je jejich trvalá snaha o nestranné souzení válečných zločinů vnitrostátními soudy.
EnglishThe aim must be to protect the environment as much as possible from the unremitting expansion of aviation and to promote safety in the best possible way.
Cílem musí být maximální možná ochrana životního prostředí před neustálým rozpínáním letecké dopravy a co nejlepší prosazování bezpečnosti.
EnglishFurthermore, in political terms, we must urgently continue the unremitting pursuit of dialogue on security policy, in order to develop ever stronger relations between the countries in question.
Dále musíme na politické úrovni naléhavě pokračovat ve vytrvalé snaze o dialog o bezpečnostní politice, abychom rozvinuli ještě pevnější vztahy mezi danými zeměmi.