"a Happy New Year" translation into Danish

EN

"a Happy New Year" in Danish

See the example sentences for the use of "a Happy New Year" in context.

Similar translations for "a Happy New Year" in Danish

a article
Danish
a preposition
Danish
a
Danish
happy adjective
new adjective
year noun

Context sentences for "a Happy New Year" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, a very, very Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
Mine damer og herrer kolleger, jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
EnglishLastly, I would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!
Til sidst vil jeg gerne ønske Dem alle sammen en glædelig jul og et godt nytår!
EnglishI would thank you all and wish you a really merry Christmas and a happy New Year.
Jeg siger tak til alle og ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår.
EnglishI wish you: Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - a Happy Christmas and a Happy New Year.
Jeg ønsker alle, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - glædelig jul og godt nytår.
EnglishSo first let me wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Lad mig derfor først og fremmest komme med de bedste ønsker for julen og det nye år.
EnglishMr President, you have had the chance to wish us all a Merry Christmas and Happy New Year.
Hr. formand, De har ønsket os alle en glædelig jul og et godt nytår.
EnglishI am sure the House would like to join me in wishing you too a Merry Christmas and a Happy New Year.
Jeg tror, at jeg for mit vedkommende på Parlamentets vegne kan ønske Dem godt nytår.
EnglishMr President, first of all, I would like to wish everyone here in the House a happy new year!
Hr. formand, for det første godt nytår til alle her i Parlamentet!
EnglishMr de Silguy, you now have the floor, and may I wish you a happy New Year.
Hr. de Silguy, som jeg ønsker et godt 1998, har ordet.
EnglishMay I wish the Bureau and the Fisheries Directorate of the Commission a happy new year?
Jeg ønsker præsidiet og fiskerikommissionen godt nytår!
EnglishFinally, I wish everybody a Merry Christmas and a happy New Year.
Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
EnglishMr President, colleagues, a happy new year and millennium to you all.
Hr. formand, kære kolleger, godt nytår og millennium.
EnglishMr President, thank you very much, can I begin by wishing you and the whole of the House a very happy New Year.
Mange tak, hr. formand, først vil jeg gerne ønske hele Parlamentet et rigtig godt nytår.
EnglishI wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year and hope that we will all meet again next year in good health.
Jeg ønsker alle god jul og godt nytår og håber, at vi ses friske og raske næste år!
EnglishI shall do no less than everyone else and also wish everyone a happy New Year, not least the Commissioner.
Jeg skal ikke være værre end alle andre og ønsker også et fortsat godt nytår, ikke mindst til kommissæren.
EnglishMerry Christmas and a happy New Year, ladies and gentlemen.
Glædelig jul og godt nytår, mine damer og herrer.
EnglishMr President, in my speech I simply ran out of time before I could wish colleagues a Merry Christmas and a Happy New Year.
Hr. formand, i min tale havde jeg ikke tid til at ønske mine kolleger god jul og godt nytår.
EnglishI would also like to wish you a Happy New Year, Mr President.
Jeg ønsker Dem også godt nytår, hr. formand.
EnglishI wish you a happy new year, a good British and Austrian year, and I hope, a good European year.
Jeg ønsker Dem også et godt nytår, et godt britisk år og et godt østrigsk år, og jeg håber, det også bliver et godt EU-år.
EnglishLet me start like everyone else by wishing everyone a happy New Year and thanking the Commissioner for his reply.
Lad mig begynde med, lige som alle andre, at ønske alle et godt nytår og takke kommissæren for dette svar.

Other dictionary words

English
  • a Happy New Year

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.