"abominable" translation into Danish

EN

"abominable" in Danish

EN abominable
volume_up
{adjective}

abominable (also: abhorrent, detestable, obnoxious)
Child sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Børnesexturisme og seksuelt misbrug af børn er et afskyeligt fænomen.
As a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Som krigstaktik eller politisk taktik er terrorisme et højst afskyeligt fænomen.
I did so because it is a good report, which sets out an impressive group of measures intended to combat abominable practices.
Det gjorde jeg, fordi der er tale om en god betænkning, som foreslår en imponerende samling af foranstaltninger til at bekæmpe en afskyelig adfærd.

Synonyms (English) for "abominable":

abominable

Context sentences for "abominable" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Som krigstaktik eller politisk taktik er terrorisme et højst afskyeligt fænomen.
EnglishAnd if it be eaten at all on the third day, it is abominable; it shall not be accepted.
spises det den tredje Dag er det at regne for råddent Kød og vinder ikke Guds Velbehag;
EnglishBut Levi and Benjamin counted he not among them: for the king's word was abominable to Joab.
Men Levi og Benjamin havde han ikke talt med thi Kongens Ord var Joab en Gru.
EnglishChild sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Børnesexturisme og seksuelt misbrug af børn er et afskyeligt fænomen.
EnglishHow much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity like water?!
hvad da den stygge den onde Manden der drikker Uret som Vand!
EnglishIt is abominable and shameful, and it seriously damages the United States's reputation as a democracy.
Det er modbydeligt og skammeligt, og det skader i høj grad USA ' s demokratiske omdømme.
EnglishAnd I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazingstock.
dænger dig til med Skarn og vanærer dig ja sætter dig i Gabestok.
EnglishThe Afars ' leader is in jail, without trial, with his supporters in abominable conditions.
Afarernes leder er fængslet uden rettergang, og hans tilhængere befinder sig i en forfærdelig situation.
EnglishWhere is the EU when people take flight from the abominable dictator described by my fellow MEP, Mr Evans?
Hvor er EU henne, når folk flygter fra den rædselsfulde diktator, min kollega Evans beskrev?
EnglishHuman beings, after all, are capable of both wonderful deeds and abominable behaviour, as history has shown.
For mennesket er både i stand til det bedste og det værste, sådan som historien viser os det.
EnglishAre there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure that is abominable?
Skal jeg tåle Skattene i den gudløses Hus og den magre forbandede Efa
EnglishIt has been an abominable year after all.
Når alt kommer til alt, har det været et rædselsfuldt år.
EnglishWe could therefore be dealing with the most extreme and most abominable type of racism ever experienced.
Er oplysningerne korrekte, står vi over for den mest rendyrkede og modbydelige form for racisme, man kan forestille sig.
EnglishThou shalt not eat any abominable thing.
Du må ikke spise noget som er en Vederstyggelighed.
EnglishWhich remain among the graves, and lodge in the monuments, which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels;
som tager Sæde i Grave og om Natten er på skjulte Steder som spiser Svinekød og har væmmelige Ting i deres Skåle
EnglishAll the health indicators show that health has been abominable for the last 23 years and there is a lack of education.
Alle sundhedsindikatorer viser, at sundhedstilstanden har været forfærdelig i de sidste 23 år, og at der mangler uddannelse på området.
EnglishThe aim is that those who put this kind of information onto the Internet should be called to account for their abominable actions.
Målet er, at de, der tilfører Internet information af denne art, skal kunne stilles til ansvar for deres afskyelige handlinger.
EnglishSo I hope that you will all support this resolution condemning the abominable conditions of prisoners and civilians in Djibouti.
Så jeg håber, at De alle vil støtte dette beslutningsforslag, der fordømmer de forfærdelige forhold for fanger og civile i Djibouti.
English   – Mr President, for a week now, the American occupying forces have been committing an abominable crime in the city of Falluja in Iraq.
- Hr. formand, de amerikanske besættelsestropper har i den sidste uge begået grufulde forbrydelser i den irakiske by Falluja.
EnglishThey profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and unto every good work reprobate.
De sige at de kende Gud men med deres Gerninger fornægte de ham vederstyggelige som de ere og ulydige og uduelige til al god Gerning.