"abortion" translation into Danish

EN

"abortion" in Danish

EN abortion
volume_up
{noun}

1. medicine

abortion (also: miscarriage)
Not even the most radical pro-choice supporters are actively advocating abortion.
Ikke engang de mest radikale tilhængere af fri abort slår aktivt til lyd for abort.
Abortion, the report states, should not be used as a contraceptive.
Der står i betænkningen, at abort ikke bør bruges som svangerskabsforebyggelse.
We demanded that the EU should not assist programmes which promote forced abortion.
Vi krævede, at EU ikke skulle støtte programmer, der fremmer tvungen abort.
abortion
volume_up
fosterfordrivelse {en} [oldfsh.]
abortion
Today I am proud of the European Union and proud of its opposition to the United States’ amendment, when it tried to restrict the right to abortion at the UN last week.
Mine tanker går især til Simone Veil, som blev formand for Europa-Parlamentet, og som sikrede, at Frankrig fik en lov om provokeret abort.
To take just one example, in several countries that are already part of the European Union or in the process of joining it, abortion is practically forbidden and, in any event, highly restricted.
I adskillige medlemslande og lande, som er på vej ind i EU, er provokeret abort, for blot at nævne dette ene eksempel, praktisk talt forbudt, og i alt fald er adgangen hertil stærkt begrænset.

Synonyms (English) for "abortion":

abortion

Context sentences for "abortion" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAbortion, though, is nothing of the sort; on the contrary, it violates human rights.
Det er heller ikke bindende, ligesom hele betænkningen ikke har bindende virkning.
EnglishBut the Treaty of Amsterdam does not oblige Poland to legislate on abortion.
Imidlertid forpligter Amsterdam-traktaten ikke Polen til at lovgive i abortspørgsmålet.
EnglishIn Italy, for example, the abortion rate fell by 40 % between 1980 and 1998.
I Italien faldt antallet af aborter f.eks. med 40 % fra 1980 til 1998.
EnglishMuch of the differences stem of course from the wider and freer availability of abortion.
Den faldende tendens skal selvfølgelig ses i lyset af den større udbredelse af aborter.
EnglishProviding for reproductive health is not a euphemism for abortion services.
At levere reproduktiv sundhed er ikke en eufemisme for abortydelser.
EnglishResearch has shown that these are no guarantee for a low abortion rate.
Undersøgelser viser, at de ikke er en garanti for et lavt aborttal.
EnglishSubject: Member State's tax subsidy of abortion for other EU citizens
Om: Medlemsstaternes skattesubvention af aborter for andre EU-borgere
EnglishI am thinking here, amongst other things, of issues such as the law on abortion.
Jeg tænker her bl.a. på spørgsmål som abortlovgivning.
EnglishThe issue is, incidentally, totally separate from the debate on the legality or otherwise of abortion.
Spørgsmålet er for øvrigt helt adskilt fra debatten om abortens lovlighed.
EnglishWe shall not fantasise about abortion, which would become the way to obtain contraception.
Vi skal ikke fantasere over aborten, som ville blive det vigtigste svangerskabsforebyggende middel.
EnglishYou see, abortion is legal – up to the third month in Austria.
Er barnet handicappet, psykisk eller fysisk, kan graviditeten afbrydes indtil niende måned.
EnglishThe violent practice of abortion should therefore be excluded as a general means of family planning.
Derfor bør den brutale abortpraksis være udelukket som generel familieplanlægningsmetode.
EnglishAbortion, which is performed in many Union Member States, is a flagrant violation of this right.
Den abortpraksis, som forekommer i mange af Unionens medlemsstater, er en grov krænkelse heraf.
EnglishI believe abortion to be a morally unacceptable and cruel practice.
I Venezuela, hvor de fleste medier kontrolleres af oppositionen, siges der at mangle pressefrihed.
EnglishThis reveals another agenda which interprets reproductive health to include abortion.
Vi har stemt imod denne betænkning, som vidner om en kynisk paternalisme i forhold til en række afrikanske lande.
EnglishWe are not discussing abortion policy in European Member States.
Vi diskuterer ikke abortpolitik i EU ' s medlemsstater.
EnglishAs a consequence, 'abortion shopping ' is on the increase.
Som følge heraf ser vi oftere og oftere " abortshopping ".
EnglishIn Ireland we have a very high level of abortion, disproportionately high in comparison with other EU countries.
I Irland har vi særdeles mange aborter, uforholdsmæssigt mange i forhold til andre EU-lande.
EnglishThe European Union does not in fact have any competence when it comes to legislating on abortion or health systems.
Netop på abortlovgivningsområdet og udformningen af sundhedssystemet har EU ingen kompetence.
EnglishIn terms of content, the Van Lancker report has dealt with the sensitive subject of abortion too superficially.
Hvert enkelt land bør kunne henholde sig til de værdier og tanker, som kendetegner netop det land.