"above" translation into Danish

EN

"above" in Danish

EN above
volume_up
{adjective}

Based on the above considerations, we are voting against this report.
Ovenstående betragtninger indebærer, at vi stemmer imod betænkningen.
Because of the above misgivings, I am unable to support the report.
På grund af ovenstående indvendinger kan jeg ikke støtte betænkningen.
This will be based on Article 24 of the above Council Regulation.
Det vil blive baseret på artikel 24 i ovenstående rådsforordning.

Synonyms (English) for "above":

above

Context sentences for "above" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut above all, we have addressed the issue of the non-binding short-term targets.
Frem for alt har vi taget fat om spørgsmålet om ikke-bindende, kortsigtede mål.
EnglishAbove all, we must persuade governments not to shift the blame onto each other.
Frem for alt skal vi nå frem til, at regeringerne ikke skyder skylden på hinanden.
EnglishThis avoids possible problems relating to access to credit, above all for SMEs.
Derved undgås mulige problemer med at få adgang til lån, navnlig for SMV ' er.
EnglishAnd, above all, I have the feeling that the proclamation was not a solemn one.
Og jeg har især en følelse af, at proklameringen ikke har været alvorligt ment.
EnglishThe battle against terrorism is above all a battle of values and a battle of ideas.
Kampen mod terrorismen er frem for alt en kamp for værdier og en kamp for idéer.
EnglishI would like to put my question and, above all, to hear the Commissioner’ s reply.
Hr. Posselt, De tager fejl, vi har utroligt mange spørgsmål liggende, især til hr.
EnglishIs it not, above all, a question of awareness, mentality, and therefore time?
- Hr. formand, der er gode nyheder fra Bulgarien, men også foruroligende nyheder.
EnglishSo they should be, but let us look above all at what the Member States are doing.
Det skal der også, men lad os også frem for alt se på det, som medlemsstaterne gør.
EnglishIt is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
Det er vores hensigt at sikre, at vi frem for alt opnår fuldstændig sikkerhed.
EnglishThe solutions we propose must therefore also be long-term and, above all, lasting.
De løsninger, vi foreslår, må derfor også være langsigtede og frem for alt varige.
EnglishThe consequences of this irreversible degenerative disease are above all human.
Følgerne af denne sygdom med uoprettelig degeneration er frem for alt menneskelige.
EnglishThe women and children affected need active support, and above all protection.
De berørte kvinder og børn har brug for intensiv hjælp, men især beskyttelse.
EnglishIn addition, there must above all be a change in attitude in the sector itself, too.
Denne jernbanepakke giver muligheder for et virkeligt europæisk jernbanemarked.
EnglishIn that model, economic growth is paramount, over and above man and the environment.
Kina er som bekendt verdens folkerigeste nation og den hurtigst voksende økonomi.
EnglishAbove all, we must find ways of halting the increase in the number of homeless.
Men det vigtigste er at undgå, at få antallet af hjemløse stiger yderligere.
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Men derudover skal vi også formulere en fælles drøm, som forener os europæere.
EnglishWe have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.
Vi har undladt at stemme ved denne afstemning på grund af ovennævnte konflikt.
EnglishLet us, above all, try to avoid turning the ESA into a European institution.
Lad os for alt i verden ikke forsøge at gøre ESA til en europæisk institution.
EnglishAbove all, the EU lacks a strategy for reversing the trend of Europe’ s depopulation.
Selvfølgelig ikke, da det blev forelagt Parlamentet af de afgående kommissærer.
EnglishIndeed, it is a good thing to reduce deficits, above all in terms of employment.
At nedsætte underskuddene er faktisk en god ting først og fremmest for beskæftigelsen.