"above all" translation into Danish

EN

"above all" in Danish

EN above all
volume_up
{adverb}

above all
The consequences of this irreversible degenerative disease are above all human.
Følgerne af denne sygdom med uoprettelig degeneration er frem for alt menneskelige.
The challenge of equality is above all the challenge of employment.
Udfordringen for ligestillingen ligger frem for alt i beskæftigelsen.
Above all, the spring summit must be devoted to the stimulation of growth.
Forårstopmødet skal frem for alt handle om vækststimulerende impulser.
Human rights are thematic, systematic and, above all, normative.
Menneskerettighederne er tematiske, systematiske og først og fremmest normative.
Indeed, it is a good thing to reduce deficits, above all in terms of employment.
At nedsætte underskuddene er faktisk en god ting først og fremmest for beskæftigelsen.
I believe it to be, above all, respect for constitutional legality.
Efter min mening først og fremmest respekten for retsstatsprincippet.

Synonyms (English) for "above all":

above all

Similar translations for "above all" in Danish

above adjective
above adverb
all adjective
Danish
all adverb
all pronoun

Context sentences for "above all" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis avoids possible problems relating to access to credit, above all for SMEs.
Derved undgås mulige problemer med at få adgang til lån, navnlig for SMV ' er.
EnglishAnd, above all, I have the feeling that the proclamation was not a solemn one.
Og jeg har især en følelse af, at proklameringen ikke har været alvorligt ment.
EnglishIt confronts us, however, with huge challenges, above all in institutional terms.
Den stiller os imidlertid over for ganske store udfordringer, især institutionelt.
EnglishI would like to put my question and, above all, to hear the Commissioner’ s reply.
Hr. Posselt, De tager fejl, vi har utroligt mange spørgsmål liggende, især til hr.
EnglishIs it not, above all, a question of awareness, mentality, and therefore time?
- Hr. formand, der er gode nyheder fra Bulgarien, men også foruroligende nyheder.
EnglishThe women and children affected need active support, and above all protection.
De berørte kvinder og børn har brug for intensiv hjælp, men især beskyttelse.
EnglishIn addition, there must above all be a change in attitude in the sector itself, too.
Denne jernbanepakke giver muligheder for et virkeligt europæisk jernbanemarked.
EnglishAbove all, we must find ways of halting the increase in the number of homeless.
Men det vigtigste er at undgå, at få antallet af hjemløse stiger yderligere.
EnglishIt is our responsibility to make sure that this institution is above all criticism.
Det er vort ansvar at sørge for, at denne institution er hævet over enhver kritik.
EnglishLet us, above all, try to avoid turning the ESA into a European institution.
Lad os for alt i verden ikke forsøge at gøre ESA til en europæisk institution.
EnglishAbove all, the EU lacks a strategy for reversing the trend of Europe’ s depopulation.
Selvfølgelig ikke, da det blev forelagt Parlamentet af de afgående kommissærer.
EnglishAbove all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Det er derfor, vi har fornyet Lissabon-strategien - vækst og beskæftigelse.
EnglishIts intention, it seems, is above all to exert pressure on the recalcitrant countries.
Det lader til, at den især har til formål at udøve pres på de vrangvillige lande.
EnglishWe thank you above all on behalf of all the assistants who work in this House.
Vi takker Dem i særdeleshed for samtlige medarbejdere i Europa-Parlamentet.
EnglishAnd above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
Men over alt dette skulle I iføre eder Kærligheden hvilket er Fuldkommenhedens Bånd.
EnglishFor thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods!
Thi du o HERRE er den Højeste over al Jorden højt ophøjet over alle Guder!
EnglishAbove all, too, we also need the many potential applications in transport.
Vi har især brug for de talrige anvendelsesmuligheder på det trafikale område.
EnglishI believe above all that Parliament must keep an eye on the Commission in this respect.
Jeg tror, at især Parlamentet bør holde Kommissionen i skak, hvad dette angår.
EnglishAbove all, however, mountains are implicit in the section on rural development.
Bjergområderne falder dog ikke mindst ind under kapitlet om udvikling af landdistrikter.
EnglishThis should, above all, be the clear message from Brussels to Moscow at this time.
Det er også et spørgsmål, der vedrører menneskerettighederne, hvis ikke jeg tager fejl!