"above average" translation into Danish

EN

"above average" in Danish

EN above average
volume_up
{adverb}

above average
The 98 % programme authorization rate is still above average in relation to all EU Community initiatives.
Programgodkendelsessatsen på 98 % ligger immervæk over gennemsnittet for alle EU-fællesskabsinitiativer.
Of course, unemployment certainly is above average, and not just the Community average but the Spanish average too.
Arbejdsløsheden er ganske vist over gennemsnittet, ikke kun i Fællesskabet, men i hele Spanien.
It is worth noting here that in the two countries which are most heavily indebted there is also an above-average savings ratio and that debts are largely internally financed.
Her gælder det om at fastholde, at i de to lande, der har den største gæld, findes samtidig en opsparingskvote, der ligger over gennemsnittet, og at forpligtelserne i vidt omfang finansieres internt.

Similar translations for "above average" in Danish

above adjective
above adverb
average noun
average adjective

Context sentences for "above average" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEconomic growth in Central and Eastern Europe continues to be above the EU average.
Den økonomiske vækst i Central- og Østeuropa er fortsat højere end gennemsnittet for EU.
EnglishIt is above the average industrial wage and is extremely generous.
Det ligger over den gennemsnitlige løn i industrien, og det er ekstremt generøst.
EnglishThey can still avoid these obligations if transactions involve above-average amounts.
De kan stadig undgå disse forpligtelser, hvis transaktionerne drejer sig om beløb, der er højere end gennemsnittet.
EnglishThe Valencian Community is therefore seventeen points above the European average in terms of area protected.
Regionen Valencia ligger derfor mere end 17 point over det europæiske gennemsnit, hvad angår beskyttede områder.
EnglishSwedish newspapers reported yesterday on the threat to coral reefs as a result of an above-average increase in sea temperatures.
I går bragte mange svenske aviser en reportage om truslen mod koralrevene på grund af en opvarmning af havet langt ud over det sædvanlige.
EnglishThe extreme example is the Irish Sea, with TACs set on average 28 % above scientific advice over the past ten years.
Det helt groteske eksempel er Det Irske Hav, hvor fangstmængderne i gennemsnit er fastsat 28 % over, hvad videnskabsmændene har tilrådet de sidste 10 år.
EnglishThe first commercial applications of genetic engineering involved imparting above-average pesticide resistance to soya and maize varieties.
Ved de første kommercielle anvendelser af genteknologi var der tale om soja- og majssorter, som tåler pesticider bedre end gennemsnittet.
EnglishThanks to this above-average effort, the administrative costs of the 'Transport ' programme amounted to only 4.9 % of the total committed credits.
Takket være dette forhold udgjorde forvaltningsudgifterne til transportprogrammet kun 4, 9 % af de samlede forpligtelsesbevillinger.
EnglishYet Ireland's GDP in 1997 was already above the Union average, and the following year it was actually 116 % of average GDP for the Union.
Medens det irske BNI allerede i 1997 oversteg Unionens gennemsnitlige BNI og året efter endda nåede op på 116 % af Unionens gennemsnitlige BNI.
EnglishWe should not forget that, in the future, although market prices will be subject to greater fluctuations, they will, on average, be above the guaranteed price.
Vi bør ikke glemme, at markedspriserne fremover godt nok ikke længere vil fluktuere, men som gennemsnit vil ligge over garantiprisen.
EnglishI believe that the main reason for this is that lobbyists – in particular those acting on behalf of the large corporations – have an above-average amount of influence.
De har for længe siden taget bestik af situationen og overvejet, hvor de kan få endnu flere penge, hvis midlerne bliver fordoblet.
EnglishThe report compiled by the Council of Wise Men has confirmed that standards in Austria are above the European average, even in the most sensitive of areas.
Selv på de vanskeligste områder har eksperternes beretning attesteret Østrig som havende en standard, der ligger over det europæiske gennemsnit.
EnglishThe institutions which are at present contemplating an above-average rate of growth in Heading 5 expenditure will doubtless want to give further attention to this matter.
De institutioner, der i øjeblikket overvejer en vækstrate for udgifter under udgiftsområde 5, der er højere end gennemsnittet, vil utvivlsomt skulle se nærmere på denne sag.
EnglishThe fishing opportunities allocated to the Portuguese fleet have been reduced, with its shrimp trawler GRT cut by 65 %, well above the overall average cut in GRT.
Man forstår derfor ikke, hvad det er for en vurdering af de socioøkonomiske virkninger, som Kommissionen har foretaget af dette forslag, og hvilke kompensationsforanstaltninger den agter at træffe.
EnglishSome Spanish regions such as Galicia, to give an example, have a percentage of the gross domestic product dedicated to infrastructures which is well above the national average.
Der er regioner i Spanien, som Galicien for at nævne et eksempel, hvor den procentdel af bruttonationalproduktet, der anvendes til infrastruktur, er større end det nationale gennemsnit.
EnglishConsumers also want quality testing and certification procedures so that they can find out whether a product is of above-average standard and therefore also meets their requirements.
Forbrugerne ønsker også kvalitative prøvnings- og certificeringsprocedurer, således at de kan konstatere, om et produkt ligger over de gennemsnitlige standarder og således også opfylder deres krav.