"abreast" translation into Danish

EN

"abreast" in Danish

EN abreast
volume_up
{adverb}

abreast

Synonyms (English) for "abreast":

abreast

Context sentences for "abreast" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is also important to keep abreast of developments in training techniques.
Det er også vigtigt at holde sig ajour med udviklingen i undervisningsteknikker.
EnglishIt is important to do that to keep abreast of scientific development.
Det er vigtigt at gøre det for at holde sig på højde med den videnskabelige udvikling.
EnglishWe must keep abreast of European public opinion as it emerges throughout the continent.
Vi må leve op til den offentlige europæiske opinion, som breder sig over hele kontinentet.
EnglishThis is the only Parliament that is kept so well abreast of the day-to-day expenditure situation.
Dette er det eneste parlament, som får så god dagsaktuel information om implementeringen.
EnglishLibraries must keep abreast of the times and, preferably, be ahead of them.
Bibliotekerne skal leve i nutiden og helst lidt foran.
EnglishIt was because of their courage that each of us was able to keep abreast of the events in Afghanistan.
Takket være deres mod modtog vi til stadighed underretning om begivenhederne i Afghanistan.
EnglishWe must take account of all their implications in order to keep abreast of them and control them effectively.
Vi må søge at tage højde for alle følgevirkningerne og administrere udviklingen rigtigt.
EnglishI would encourage Members to keep abreast of these developments.
Jeg opfordrer parlamentarikerne til at følge denne sag.
EnglishI can assure the Chairman that the committee will be kept abreast of research and its assessment.
Og, hr. kommissionsformand, vi holder regelmæssigt Kommissionen informeret om analyserne og resultaterne heraf.
EnglishWe therefore have to keep abreast of developments.
Vi skal derfor holde os løbende underrettet om udviklingen.
EnglishThis must be supplemented with lifelong learning so they can keep abreast of new technological developments.
Det må suppleres med livslang uddannelse, så at de kan holde sig på højde med de nye teknologiske udviklinger.
EnglishAs European legislators, we have before us an immense challenge, if we intend to keep legislation abreast of the times.
Vi har som europæiske lovgivere en virkelig stor udfordring foran os, hvis vi agter at holde lovgivningen ajour.
EnglishHas he kept himself abreast of developments?
Er han på omgangshøjde med udviklingen?
EnglishPursuant to this KEDO agreement, Parliament should be kept abreast of the state of affairs within the Euratom negotiations.
I henhold til KEDO-aftalen skal Parlamentet underrettes om forløbet af EURATOM-forhandlingerne, men det er ikke tilfældet.
EnglishThey are areas where we, as the European Union, will miss out if we do not make sure that we keep abreast of this technology.
Det er markeder, som vi, Den Europæiske Union, vil gå glip af, hvis vi ikke sørger for at være på forkant med denne teknik.
EnglishWe need to be abreast of this.
EnglishWe clearly need a far more flexible legal framework to keep abreast of technological advances in banking systems.
Vi har helt klart behov for en langt mere fleksibel juridisk ramme for at holde os på omgangshøjde med de teknologiske fremskridt inden for bankvæsenet.
EnglishWe must have shorter working hours and we must keep abreast of technological developments so that Europe can keep up with its competitors.
Der må gennemføres en arbejdstidsnedsættelse, og Europa må følge med i den tekniske udvikling, således at det kan hævde sig i konkurrencen.
EnglishWhat is more, I am also having to remain abreast of the latest developments in order to be able to communicate by e-mail with my children and grandchildren.
Desuden er jeg nødt til at have styr på den seneste udvikling for at kunne kommunikere med mine børn og børnebørn pr. e-mail.
EnglishThe Commission is keeping abreast of the current debate on the possible effects of the use of low frequency active sonar on some species of cetaceans.
Kommissionen holder sig løbende underrettet om den aktuelle debat om mulige indvirkninger af brugen af lavfrekvensaktiv sonar på nogle hvalarter.