"American" translation into Danish

EN

"American" in Danish

EN American
volume_up
{noun}

American (also: US citizen)
You will not be the director as Walt Disney is American.
De kan ikke blive instruktør, for Walt Disney er amerikaner.
The arrogance of power had already been denounced, during the Cold War, by a famous American, Senator Fulbright.
Magtens arrogance har en berømt amerikaner, senator Fulbright, fordømt midt under den kolde krig.
Moumia is the black American journalist who was sentenced to death in 1982 after a police set-up and a rigged trial.
Mumia er journalist og sort amerikaner og blev dømt til døden i 1982 efter et politikomplot og en skinproces.

Synonyms (English) for "American":

American

Context sentences for "American" in Danish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur North American competitors do not allow themselves to be so easily deprived.
Vores nordamerikanske konkurrenter lader sig ikke så let berøve deres ejendom.
EnglishOpting in The Hague for the American line of grandfathering will block this route.
Energieffektivitet og vedvarende energikilder er vejen frem, både i nord og i syd.
EnglishThe latest Euro-American talks suggest this conflict is not about to be settled.
De seneste samtaler mellem EU og USA tyder ikke på en snarlig løsning af konflikten.
EnglishWe are now, once more, growing faster than our American and Japanese competitors.
Det er en første indikator, men den giver mig håb og viser mig, at vi er på rette vej.
EnglishThis situation is proof of the true nature of American-style globalisation.
Situationen er et bevis på globaliseringens sande natur " the american way ".
EnglishThey also realize that it damages the American leadership role in the world.
De har også indset, at det er til skade for USA ' s ledende rolle i verden.
EnglishIn conclusion, the second current event is the American position on bananas.
Det andet aktuelle element, som er mit sidste, er amerikanernes holdning til bananer.
EnglishMr President, developing world debt is now at two thousand billion American dollars.
Hr. formand, udviklingslandenes gæld er i øjeblikket USD 2.000 milliarder.
EnglishDo we accuse most of the last Democratic administration of being anti-American?
Beskylder vi det meste af den tidligere demokratiske regering for at være antiamerikansk?
EnglishIf not, the world will be unipolar and exclusively dominated by American power.
Ellers bliver verden enpolet og udelukkende domineret af USA ' s magt.
EnglishA majority of Central American states have seen their development set back by years.
En stor del af de mellemamerikanske stater er sat år tilbage i udvikling.
EnglishHaving said that, it is not intended that this report should be anti-American.
Når dette er sagt, er det ikke hensigten, at denne betænkning skulle være antiamerikansk.
EnglishRather, it is a number of specific politicians in the American Senate.
Barón Crespo, fordi han understregede, at det ikke er USA, vi kritiserer i dag.
EnglishSo, as far as I am concerned, putting forward an alternative is anything but anti-American.
At imødegå denne fremgangsmåde er for mig derfor alt andet end antiamerikansk.
EnglishAnother problem that most of the Latin American countries suffer from is the burden of debt.
Et andet problem, der hviler på de fleste latinamerikanske lande, er gældsbyrden.
EnglishThe young American film industry was also pioneered by gifted European immigrants.
Efter Anden Verdenskrig blev mange ødelagte bygninger genopført ved hjælp af filmsekvenser.
EnglishLeader of the American Indian Movement, he was given two life sentences.
Han var leder af American Indian Movement og blev idømt to livstidsstraffe.
EnglishAnd all this exactly coincides with the new Anglo-American bombing.
Og alt dette er netop sammenfaldende med det nye angloamerikanske bombardement.
EnglishThese must be the messages and I believe that the Latin American countries are hearing them.
Det skal være budskaberne, og jeg tror, at de latinamerikanske lande opfatter dem.
EnglishDon Ricardo Lagos is an exceptionally important person on the Latin American political scene.
Ricardo Lagos er en særdeles vigtig person på den politiske scene i Latinamerika.